Linköpings universitet : Student - Alumni - Näringsliv/samhälle - Internt - Sök

  Linköpings universitet
Fysikalisk kemi

 

 

Fysikalisk kemi Termodynamik (NKEB02) 6 hp.

 

Schema

Kursstart sker kring månadsskiftet oktober/november.

Schemat finns här. Till schema

Kursen samläses med TFKE17.

Kursbeskrivning

Kursbeskrivningen i LiTH:s studiehandbok. Till LiTHs kursbeskrivning

Ytterligare information

Information om lässchema, räkneuppgifter, föreläsnings-OH m.m. Till info

Kurslitteratur: Atkins & de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 10:e elller 9:e upplagan + laborationsinstruktioner.

Mer information om laborationerna, lärarna, och tentor.

Karta: Laboratoriet Arrhenius. Till karta

 
 

 
Updated: 2016-10-28 Webmaster: lars@ifm.liu.se