Hide menu

Forskningsadministration

BIOLOGI      
Ekologi Anna Sundin 013-281301 anna.sundin@liu.se
Molekylär genetik Anna Sundin 013-281301 anna.sundin@liu.se
Zoologi Anna Sundin 013-281301 anna.sundin@liu.se
 
KEMI      
Fysikalisk kemi Emelie Uppman 013-286671 emelie.uppman@liu.se
Kemi Emelie Uppman 013-286671 emelie.uppman@liu.se
Molekylär bioteknik Emelie Uppman 013-286671 emelie.uppman@liu.se
Oorganisk kemi Emelie Uppman 013-286671 emelie.uppman@liu.se
Organisk kemi Emelie Uppman 013-286671 emelie.uppman@liu.se
Proteinkemi Emelie Uppman 013-286671 emelie.uppman@liu.se
 
MATERIALFYSIK      
Funktionella Elektroniska Material Karina Malmström 013-288997

karina.malmstrom@liu.se

Halvledarmaterial (del av) Eva Wibom 013-282427 eva.wibom@liu.se
Halvledarmaterial (del av) Therese Saavedra Lindkvist 013-282697 therese.lindkvist@liu.se
Materialoptik Therese Dannetun 013-282944 therese.dannetun@liu.se
Nanodesign Karina Malmström 013-288997 karina.malmstrom@liu.se
Nanostrukturerade material Therese Dannetun 013-282944 therese.dannetun@liu.se
Plasma o ytbeläggningsfysik Therese Dannetun 013-282944 therese.dannetun@liu.se
Tunnfilmsfysik

Anette Frid

013-282799

anette.frid@liu.se

Tunnfilmsfysik (del av) Therese Dannetun 013-282944 therese.dannetun@liu.se
Yt-och halvledarfysik  Lise-Lotte Lönndahl Ragnar 013-281219 lise-lotte.ragnar@liu.se
       
 
TILLÄMPAD FYSIK      
Biomolekylär och organisk elektronik

Anna Maria Uhlin
  

013-281216 anna-maria.uhlin@liu.se
Biosensorer och bioelektronik Anette Andersson 013-281220 anette.andersson@liu.se
Kemiska och optiska sensorsystem Anna Maria Uhlin 013-281216 anna-maria.uhlin@liu.se
Komplexa material och system Anna Maria Uhlin 013-281216 anna-maria.uhlin@liu.se
Molekylär fysik

Therese Saavedra Lindkvist

013-282697

therese.lindkvist@liu.se

Molekylär ytfysik och nanovetenskap Therese Saavedra Lindkvist 013-282697 therese.lindkvist@liu.se
Teknisk biologi Emelie Uppman 013-286671 emelie.uppman@liu.se
Tillämpad fysik AnnaMaria Uhlin 013-281216 anna-maria.uhlin@liu.se
Tillämpad sensorvetenskap Anette Andersson 013-281220 anette.andersson@liu.se
Verksamhetsområde Tillämpad fysik AnnaMaria Uhlin 013-281216 anna-maria.uhlin@liu.se
Ytors fysik och kemi Karina Malmström 013-288997 karina.malmstrom@liu.se
 
TEORI OCH MODELLERING      
Beräkningsfysik Lejla Kronbäck 013-282470 lejla.kronback@liu.se
Bioinformatik Lejla Kronbäck 013-282470 lejla.kronback@liu.se
Teoretisk biologi Anna Sundin 013-281301 anna.sundin@liu.se
Teoretisk fysik Lise-Lotte Lönndahl Ragnar 013-281219

lise-lotte.ragnar@liu.se

Teoretisk kemi Lejla Kronbäck 013-282470 lejla.kronback@liu.se
 
FORSKARSKOLOR      
Agora Materiae - forskarskola inom
Materialfysik
Karina Malmström 013-288997 karina.malmstrom@liu.se
Forum Scientium - forskarutbildningsprogram inom
naturvetenskap, teknik och biomedicin
Anette Andersson 013-281220 anette.andersson@liu.se
 
CENTRUMBILDNINGAR      
AFM - Strategiskt forskningsområde
Advanced Functional Materials
Kirstin Kahl 013-282897 kirstin.kahl@liu.se
FunCase - Functional Carbides and
Advanced Surface Engineering
Anette Frid 013-282799 anette.frid@liu.se
LIST - Linköpings Initiativ inom Livsveten-
skapernas teknologier
AnnaMaria Uhlin 013-281216 anna-maria.uhlin@liu.se


Responsible for this page: Monica Sahlberg
Last updated: 03/15/17