Göm menyn

Forskning på Biologiavdelningen

Forskning inom biologi är relevant för många olika samhällsfrågor: från användningen av genteknik för att förändra egenskaperna hos olika organismer, till djurskyddsfrågor och bevarande av biologisk mångfald.

Vetenskapsområdet biologi består av ca 50 medarbetare, av vilka nästan 20 är doktorander. Ansvarig chef för vetenskapsområdet är professor Per Jensen. Biologi har också ett nära samarbete med vetenskapsområdet för teoretisk biologi.

 

Fokus på biologi

Biologikurser utförs i nära samarbete med avdelningens forskning. När det är dags för examensarbete har studenterna träffat de flesta av forskarna. Här finns flera uppslag till examensarbeten inom bl.a. ekologi, molekyärgenetik och zoologi.


Informationsansvarig: Jordi Altimiras
Sidan uppdaterades senast: 2018-09-13