Hide menu

Information for the course Microsystems & Nanobiology TFTB33 HT 2019

Examiner:
Niclas Solin

Teaching staff:
Niclas Solin
Edwin Jager
Chun-Xia Du
Manav Tyagi
 
Guest lecturers:  
Olle Inganäs
Daniel Filippini
Klas Tybrandt

 

Groups for Labs (for seminar groups, see under seminars)

Lab Group A

Philip Lifwergren 

Jakob Rönnqvist

Hugo Severinsson

Johanna Wedin

(For labs only: Moshen Mohammadi)

Lab Group B

Jonatan Baggman

Ebba Björk Fröström

Filip Genander

Lia Walhagen

Sophie Stridh Karppinen

Kurstart:

Tuesday 3 September 2019 kl 08:15 in BL33

Course litterature: 
 
Tips&Tricks för Mikrobyggande
Course book: Fundamentals of microfabrication and nanotechnology, Vol 2: Manufacturing techniques for microfabrication and nanotechnology

Exam: 
Written exam, Written summary of seminars,  taking active part in obligatory activities (labs och seminars).

Kursupplägg

  • Föreläsningar
  • Självstudier av utdelat material
  • Laborationer: Grundläggande mikrosystemteknik i renrum & introduktion till mjuk litografi.
  • gästföreläsningar från industrin eller av inbjudna forskare inom eller utanför Linköpings Universitet
  • Två seminarieuppgifter
  • Studiebesök på företag i mikrosystembranchen


Responsible for this page: Niclas Solin
Last updated: 09/11/19