Hide menu

Administration

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

• Nämndordförande i Utbildningsnämnden för matematik och naturvetenskap
• Ledamot i Utbildningsnämnden för matematik och naturvetenskap
• Medlem i Informationsteknologiprogrammets läro- och timplanegrupp (LoTTA)
• Medlem i LiTHs arbetsgrupp inom CDIO-initiativet
• Utbildningsledare för Musikproducentprogrammet samt för Grafisk design och kommunikation
• Ansvarig för Masterprogrammet i Fysik och nanovetenskap
• Kontaktperson för Kandidatprogrammet i Fysik och nanovetenskap
• Terminsansvarig för termin 2Informationsteknologiprogrammet
• Medlem i Informationsteknologiprogrammets programplaneringsgrupp (PPG-IT)

• Ansvarig för fysikrelaterade studiebesök på IFM
• Ansvarig för fortbildningsverksamhet (för gymnasie- och högstadielärare) på IFM


Responsible for this page: Kenneth Järrendahl
Last updated: 10/03/13