Hide menu

Tidigare kurser

Har varit examinator / kursansvarig för:
• 9FY311, Fysik 1-15, problemlösningsdelen (Lp Fy)
• LIFYA2, Vågfysik (Lp fy)
• LIFYA3, Mekanik grundkurs (Lp fy)
• NFYA02, Fysikaliska principer och nanovetenskaplig introduktion (FyN1)
• NFYA03, Mekanik grundkurs (Fys1)
• NFYA15, Vågrörelselära (Fys1)
• NFYB03, Elektromagnetiska fält (Fys2)
• TFEI55, Vågfysik - teori och tillämpning (EI, DI, MI, KI, IT)
• TFYA15, Fysikaliska modeller (IT1)
• TFYA49, Elektromagnetism - teori och tillämpning (IT2)
• TFYY51, Ingenjörsprojekt Y (Y1)
• TFYY98, Ingenjörsprojekt för teknisk biologi (TB1)
• TTIT17, Tema:Modeller av mekaniska system (IT1)
• TTIT27, Tema:Modeller i fysik och elektromagnetism (IT1)
• TTIT20, Tema:Fysikaliska modeller (IT1)

Har deltagit i:
• TFFM25, Fysikaliska Utblickar (Y)
• TFFY85, Tillämpad Fysik (Y,...)
• TSBK10, Teknik för avancerade datorspel (C, D, IT, Y)
• Diverse doktorandkurser


Responsible for this page: Kenneth Järrendahl
Last updated: 10/03/13