Göm menyn

Checklista för examensarbetare vid IFM/Fysik

ALLMÄN INFORMATION

 • LiTH-gemensamma regler, information, checklistor och dokument för examensarbeten finns samlade här.
 • Nedanstående checklista sammanfattar de viktigaste procedurerna specifikt för examensarbeten utförda med examinator på IFM, inom något av huvudområdena Fysik eller Teknisk Fysik.
 • Examinator ska normalt tillhöra någon av de institutionsavdelningar som listas här (huvudområde nr 26).
 • Länkar till web-sidor med exjobbsförslag från IFM's vetenskapliga områden och avdelningar finns samlade här.

ANMÄLAN

Civilingenjör, master och kandidat

 • Fyll i det elektroniska formuläret för kursanmälan enligt instruktionerna på web-sidan. 
 • Registrera dig på examensarbetet vid Studentportalen.
 • När du är registrerad på exjobbet fyller du i blanketten Examensarbete vid IFM och lämnar till utbildningsadministratören på IFM.
 • Länk till regelverk i studiehandboken, observera att nya regler gäller från 1a mars 2011!!
 • Nu skall du skriva en arbets/projekt-plan direkt när du börjar, en halvtids-rapport som uppföljning och check efter halva tiden (gäller ej kandidat). Dessutom omgående efter framläggning ett reflektionsdokument som du skall skicka elektroniskt till din examinator (eftersom examinatorn i sin tur skall skicka detta dokument elektroniskt till nämndsamordnaren för programmet).

Kommande framläggningar av examensarbete

AUSKULTATION OCH OPPONERING

Auskultation och opponering ska göras på samma eller högre nivå än det egna examensarbetet. Auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition.

 •  Auskultation genomförs enligt nedan
  • Civilingenjör                              3 auskultationer (påbörjas tidigast termin 5 för civilingenjörer)
  • Master                                       3 askultationer (1 auskultation för examensarbeten påbörjade före 1/1 2017)
  • Kandidat                                    2 askultationer (påbörjas tidigast termin 5)
  • Erasmus                                    0 auskultationer  
 • Opponering genomförs före eller i nära anslutning till egen framläggning.
 • I normalfallet skall antalet opponenter överensstämma med antalet respondenter. Examinator kan i undantagsfall besluta om annat, om skäl föreligger t.ex. p.g.a. examensarbetets omfattning.

  • Civing                 (efter att 240 hp och 3 auskultationer är uppnådda)
  • Kandidat             (efter att 135 hp och 2 askultationer är uppnådda)
  • Master                (efter avklarad Kandidat ytterligare 60 hp inom programmet varav 30 hp på avancerad nivå samt erforderliga auskultationer uppnådda)
  • För Erasmusstudenter krävs ingen opposition

SENAST TRE VECKOR INNAN FRAMLÄGGNING

 • Framläggning skall normalt ske under terminstid, från omtentamensperioden i augusti till midsommar. Om detta inte är möjligt kan undantag ev. göras efter överenskommelse med examinator.
 • Vidtala och samordna framläggning med din opponent.

 • Avtala tid för framläggning med handledare och examinator, be någon av dessa boka sal.

 • Ge följande information till din utbildningsadministratör via e-post:
  - Ditt namn och titeln på examensarbetet.
  - Tid och plats för framläggningen samt examinator.
  Din utbildningsadministratör kommer nu annonsera din framläggning.
 • Kontakta din utbildningsadministratör för att få ditt Ex-jobbs nummer.
 • IFM:s gemensamma websida med information om examensarbete  finns länkar till Titelsida och Bibliotekssida. Dessa ska användas när ditt arbete lämnas till publicering och tryckning.

PUBLICERA EXAMENSARBETE - LiU E-press

 • Information om publicering finns under Net.Publ. exjobb.
   
 • Publicering kan ske när den skriftliga versionen är godkänd av din examinator.
   
 • Den slutgiltiga versionen ska skickas som PDF-fil till utbildningasadministratören. Efter att din administratör godkänt filen kan du skicka den till publicering.
   
 • Din utbildningsadministratör rapporterar ditt examensarbete när publiceringen är godkänd, under förutsättning att publiceringsöverenskommelsen är inlämnad.
   
 • Det är frivillgt att publicera på nätet och avstår du så rapporteras ditt examensarbete som färdigt när utbildningsadministören fått din PDF-fil.
   

TRYCKNING - om så önskas

 • Information om tryckning finns under Examensarbete och Uppsatser.

 • Tryckning av din rapport kan ske när den skriftliga versionen är godkänd av din examinator. Kontakta din utbildningsadministratör som då beställer tryckning.

 • Du får fem exemplar av den tryckta rapporten. Vill du ha fler beställer och bekostar du det själv genom tryckeriet. Notera att om du väljer att inte publicera på nätet får du endast fyra kopior eftersom vi då behåller en till arkivet.

 • De tryckta exemplaren hämtas normalt hos utbildningsadministratören efter fjorton dagar.

UTBILDNINGASADMINISTRATÖR

           Lena Wide

            Rum: G216, Fysikhuset

            Tel: 013-281229

            E-mail:lena.wide@liu.se


Informationsansvarig: Magnus Johansson
Sidan uppdaterades senast: 2017-01-25