Göm menyn

KURSER INOM STUDIEREKTORSOMRÅDET FYSIK VID IFM


Den här sidan innehåller länkar till alla kurser som ges inom studierektorsområdet Fysik vid IFM, LiTH. Vårt studierektorsområde ansvarar huvudsakligen för fysikkurser på följande civilingenjörsprogram: D, IT, MED, MT, U, Y, Yi. Vi ger också huvuddelen av fysikkurserna på kandidat- och master-programmen (FyN, MFYS) i Fysik och Nanovetenskap, samt på det internationella masterprogrammet Materials Science and Nanotechnology (MSN).

Kurslistor uppdelade efter program finns tillgängliga nedan. En liknande lista med alla kurser inom studierektorsområdet Fysik finns också. I dessa listor är kurskoden länkad till studiehandboken och kursnamnet till kursansvarigs hemsida för kursen.

Studierektor för dessa kurser är Magnus Johansson
Utbildningsadministratör är Lena Wide

Y- och Yi-programmet

kurslista

Kurser för Y och Yi finns också inom studierektorsområdet Fysik-Mätteknik.

Profiler på Y, Yi:

Inom Teknisk fysik   Material- och Nanofysik
                              Teori, modellering och datorberäkningar (tidigare Teori, modellering och visualisering)

D-programmet

kurslista

Kurser för D finns också inom området "Fysik och mätteknik"

IT-programmet

MED-programmet

kurslista

Kurser för MED finns också inom området "Fysik och bioteknik"

Profiler på MED:

Inom Teknisk fysik Medicintekniska material

Fysik och Nanovetenskap

Kandidat- (FyN) och Master- (MFYS) program

MSN masterprogrammet på engelska


Informationsansvarig: Magnus Johansson
Sidan uppdaterades senast: 2018-03-21