Göm menyn

Kurser @ IFM

EM - Civilingenjörsprogrammet i energi-miljö-management

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
TFKE30 Analytisk kemi 5 Ht2 6 hp Elke Schweda
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 4 Ht1 6 hp Nathaniel D Robinson

D - Civilingenjörsutbildning i datateknik

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
TFFM12 Fysikaliska utblickar 2 Vt1-Vt2 2 hp Irina Bouianova
TFYA19 Kvantdatorer 4 Vt2 6 hp Iryna Yakymenko (webbsida)
TFYA39 Halvledarteknik 4 Ht2 6 hp Irina Bouianova
TFYA86 Fysik 2 Vt2 5 hp Emma Björk (webbsida)
TFYA93 Mekanik 2 Ht2 5 hp Magnus Johansson (webbsida)

I - Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
NBIA23 Mikrobiologi 3 Vt2 6 hp Agneta Johansson
NBIA25 Cellbiologi 3 Vt1 6 hp Thomas Östholm , Agneta Johansson
NBIB45 Fysiologiska principer med etik 2 Ht2 6 hp Eva Mattsson
TFBI11 Genetik och Evolution 2 Vt1 6 hp Jenny Hagenblad
TFBI17 Avancerad projektkurs i värdering av ekosystemtjänster 5 Ht2 6 hp Lars Westerberg
TFBI22 Cellbiologi och mikrobiella processer 3 Ht1-Ht2 6 hp Karin Tonderski
TFBI23 Ekologi och miljö 3 Vt1 6 hp Karl-Olof Bergman
TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 3 Vt1-Vt2 18 hp Johan Edqvist
TFYA62 Introduktion till biosensorteknik 4 Vt1 6 hp Edwin Jager (webbsida)
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 4 6 hp Sergiy Valyukh
TFYA89 Naturvetenskap för ingenjörer – principer och tillämpningar 3 Vt1-Vt2 6 hp Emma Björk (webbsida) , Mats Eriksson (webbsida)

Ii - Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi - internationell

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
NBIA23 Mikrobiologi 3 Vt2 6 hp Agneta Johansson
NBIA25 Cellbiologi 3 Vt1 6 hp Thomas Östholm , Agneta Johansson
NBIB45 Fysiologiska principer med etik 2 Ht2 6 hp Eva Mattsson
TFBI11 Genetik och Evolution 2 Vt1 6 hp Jenny Hagenblad
TFBI17 Avancerad projektkurs i värdering av ekosystemtjänster 5 Ht2 6 hp Lars Westerberg
TFBI22 Cellbiologi och mikrobiella processer 3 Ht1-Ht2 6 hp Karin Tonderski
TFBI23 Ekologi och miljö 3 Vt1 6 hp Karl-Olof Bergman
TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 3 Vt1-Vt2 18 hp Johan Edqvist
TFYA62 Introduktion till biosensorteknik 4 Vt1 6 hp Edwin Jager (webbsida)
TFYA89 Naturvetenskap för ingenjörer – principer och tillämpningar 3 Vt1-Vt2 6 hp Emma Björk (webbsida) , Mats Eriksson (webbsida)

IT - Civilingenjörsutbildning i informationsteknologi

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
TFYA15 Fysikaliska modeller 1 Vt2 8 hp Fredrik Karlsson (webbsida)
TFYA19 Kvantdatorer 4 Vt2 6 hp Iryna Yakymenko (webbsida)
TFYA39 Halvledarteknik 4 Ht2 6 hp Irina Bouianova
TFYA94 Fysikaliska principer inom informationsteknologi 2 Vt1-Vt2 8 hp Lina Rogström

KB - Civilingenjörsutbildning i kemisk biologi

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 4 Vt1 6 hp Sergiy Valyukh

M - Civilingenjörsutbildning i maskinteknik

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 4 Vt1-Vt2 6 hp Fredrik Eriksson
TFYA21 Materialvetenskap 4 Vt1 6 hp Per Eklund (webbsida)
TFYA77 Grunder i materialvetenskap 4 Ht1 6 hp Wei-Xin Ni
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 4(5) Ht1 6 hp Nathaniel D Robinson

MED - Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
TFFM08 Experimentell fysik 5 Ht1-Ht2 6 hp Tien Son Nguyen
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 4 Vt1-Vt2 6 hp Fredrik Eriksson
TFFY70 Materiefysik 1 4 Ht2 6 hp Ivan Gueorguiev Ivanov
TFTB34 Biosensorteknik 4 Vt1 6 hp Fredrik Winquist
TFYA21 Materialvetenskap 4 Vt1 6 hp Per Eklund (webbsida)
TFYA37 Mjuka material 4 Ht2 6 hp Niclas Solin
TFYA43 Nanoteknologi 5 Ht1 6 hp Jens Birch (webbsida)
TFYA62 Introduktion till biosensorteknik 2 Vt1 6 hp Edwin Jager (webbsida)
TFYA67 Modern fysik 3 Ht2 6 hp Mats Eriksson (webbsida)
TFYA70 Elektromagnetism - teori och tillämpning 2 Vt1 6 hp Kenneth Järrendahl (webbsida)
TFYA76 Mekanik 2 Ht1 6 hp Bo Durbeej
TFYA82 Oscillationer och mekaniska vågor 1 Vt1 4 hp Per Sandström
TFYA84 Optik - teori och tillämpning 1 Vt2 4 hp Kenneth Järrendahl (webbsida)
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 4 Vt1 6 hp Sergiy Valyukh
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 4 Ht1 6 hp Nathaniel D Robinson
TFYA92 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO 5 Ht1-Ht2 12 hp Donatella Puglisi , Valeriu Chirita
TFYY51 Ingenjörsprojekt 1 Ht1-Ht2 6 hp Urban Forsberg (webbsida)

MT - Civilingenjörsutbildning i medieteknik

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
TFYA65 Ljudfysik 3 Ht1 6 hp Per Sandström

U - Civilingenjörsutbildning i mjukvaruteknik

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
TFYA87 Fysik och mekanik 3 Ht2 6 hp Mats Fahlman

TB - Civilingenjörsutbildning i teknisk biologi

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
NBIA23 Mikrobiologi 1 Vt2 6 hp Agneta Johansson
NBIA25 Cellbiologi 1 Vt1 6 hp Thomas Östholm , Agneta Johansson
NBIB45 Fysiologiska principer med etik 2 6 hp Eva Mattsson
NKEA02 Allmän kemi 1 1 Ht1 6 hp Helena Herbertsson
NKEA04 Allmän kemi 2 1 Ht1 6 hp Helena Herbertsson
NKEA06 Organisk kemi 1 1 Ht2 6 hp Annika Niklasson
NKEA08 Biokemi 1 1 Ht2 6 hp Helena Herbertsson
TFKE30 Analytisk kemi 5 Ht2 6 hp Elke Schweda
TFKE36 Biokemi 2 5 Vt2 6 hp Magdalena Svensson
TFTB34 Biosensorteknik 4 Vt1 6 hp Fredrik Winquist
TFTB35 Ytvetenskap 4 Vt1 6 hp Kajsa Uvdal
TFYA37 Mjuka material 5 Ht2 6 hp Niclas Solin
TFYA43 Nanoteknologi 5 Ht1 6 hp Jens Birch (webbsida)
TFYA46 Ingenjörsprojekt 1 Vt1-Vt2 6 hp Elke Schweda
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 4 Vt1 6 hp Sergiy Valyukh
TFYY55 Fysik TB 2 Vt1-Vt2 6 hp Peder Bergman

Y - Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik och elektroteknik

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
TFFM08 Experimentell fysik 4 Ht1-Ht2 6 hp Tien Son Nguyen
TFFM12 Fysikaliska utblickar 1 Vt1-Vt2 2 hp Irina Bouianova
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 4 Vt1-Vt2 6 hp Fredrik Eriksson
TFFY54 Kvantmekanik 4 Ht1 6 hp Magnus Boman
TFFY70 Materiefysik 1 4 Ht2 6 hp Ivan Gueorguiev Ivanov
TFYA04 Materialoptik 4 Vt1 6 hp Kenneth Järrendahl (webbsida)
TFYA12 Termodynamik och statistisk mekanik 3 Ht2 6 hp Peter Münger (webbsida)
TFYA13 Elektromagnetism 2 Vt2 8 hp Peter Münger (webbsida)
TFYA17 Projektlaborationer i fysik 5 Ht1-Ht2 6 hp Per Eklund (webbsida)
TFYA18 Fysikens matematiska metoder 4(5) Ht1 6 hp Iryna Yakymenko (webbsida)
TFYA19 Kvantdatorer 4 Vt2 6 hp Iryna Yakymenko (webbsida)
TFYA20 Ytfysik 4 Ht2 6 hp Martin Magnuson
TFYA21 Materialvetenskap 4 Vt1 6 hp Per Eklund (webbsida)
TFYA25 Materiefysik 2 4 Vt1 6 hp Roger Uhrberg (webbsida)
TFYA27 Elementarpartikelfysik 5 Ht2 6 hp Ferenc Tasnadi
TFYA28 Kvantdynamik 5 Ht2 6 hp Iryna Yakymenko (webbsida)
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen 4 Vt1-Vt2 6 hp Magnus Johansson (webbsida)
TFYA38 Optoelektronik 4 Vt2 6 hp Wei-Xin Ni
TFYA39 Halvledarteknik 4 Ht2 6 hp Irina Bouianova
TFYA40 Analytisk mekanik 5 Ht1 6 hp Iryna Yakymenko (webbsida)
TFYA41 Tunnfilmsfysik 4 Vt2 6 hp Kostas Sarakinos
TFYA43 Nanoteknologi 3(4) Ht1 6 hp Jens Birch (webbsida)
TFYA50 Projektkurs i fysik, beräkningsfysik, CDIO 5 Ht1-Ht2 12 hp Valeriu Chirita
TFYA57 Relativistisk kvantmekanik 4(5) Ht2 6 hp Sergey Simak
TFYA60 Astronomi och geofysik 4 Ht2 6 hp Vallery Stanishev
TFYA71 Kosmologi 4 Vt1-Vt2 6 hp Magnus Johansson (webbsida)
TFYA73 Modern Fysik I 3 Vt1 4 hp Mats Eriksson (webbsida)
TFYA74 Modern Fysik II 3 Vt2 4 hp Rickard Armiento (webbsida)
TFYA75 Fysik kandidatprojekt 3 Vt1-Vt2 16 hp Per Sandström
TFYA77 Grunder i materialvetenskap 4 Ht1 6 hp Wei-Xin Ni
TFYA81 Oscillationer och mekaniska vågor 1 Vt1 4 hp Per Sandström
TFYA84 Optik - teori och tillämpning 1 Vt2 4 hp Kenneth Järrendahl (webbsida)
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 4 Vt1 6 hp Sergiy Valyukh
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 4 Ht1 6 hp Nathaniel D Robinson
TFYA90 Beräkningsfysik 4 Ht2 6 hp Valeriu Chirita
TFYA91 Kvantstrukturer - fotonik och transport 5 Ht1 6 hp Fredrik Karlsson (webbsida)
TFYA92 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO 5 Ht1-Ht2 12 hp Donatella Puglisi , Valeriu Chirita
TFYY51 Ingenjörsprojekt 1 Ht1-Ht2 6 hp Urban Forsberg (webbsida)
TFYY54 Nanofysik 5 Ht2 6 hp Plamen Paskov
TFYY67 Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning 4 Vt1 6 hp Ferenc Tasnadi

Yi - Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
TFFM12 Fysikaliska utblickar 1 Vt1-Vt2 2 hp Irina Bouianova
TFYA12 Termodynamik och statistisk mekanik 3 Ht2 6 hp Peter Münger (webbsida)
TFYA13 Elektromagnetism 2 Vt2 8 hp Peter Münger (webbsida)
TFYA43 Nanoteknologi 3 Ht1 6 hp Jens Birch (webbsida)
TFYA73 Modern Fysik I 3 Vt1 4 hp Mats Eriksson (webbsida)
TFYA74 Modern Fysik II 3 Vt2 4 hp Rickard Armiento (webbsida)
TFYA75 Fysik kandidatprojekt 3 Vt1-Vt2 16 hp Per Sandström
TFYA76 Mekanik 2 Ht1 6 hp Bo Durbeej
TFYA81 Oscillationer och mekaniska vågor 1 Vt1 4 hp Per Sandström
TFYA84 Optik - teori och tillämpning 1 Vt2 4 hp Kenneth Järrendahl (webbsida)
TFYY51 Ingenjörsprojekt 1 Ht1-Ht2 6 hp Urban Forsberg (webbsida)

FRIST - Fristående kurser

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
ETE280 Hundens beteendebiologi 2 - fortsättningskurs Vt1-Vt2 7,5 hp Lina Roth
ETE328 Fortsättningskurs i etologi Vt1-Vt2 7,5 hp Lina Roth , Thomas Östholm
ETE329 Hundens beteendebiologi 3 - fördjupning Ht1-Ht2 7,5 hp Lina Roth
ETE330 Hästens sinnen och beteende Vt1-Vt2 7,5 hp Thomas Östholm
ETE331 Framtidens miljöteknik Vt1-Vt2 6 hp Mikael Syväjärvi
ETES03 LiU Sommaruniversitet: Nanoteknologi - hållbarhetsutmaningar och samhällsinverkan 7.5 hp Wei-Xin Ni
NBIB22 Faunistik och floristik 9 hp Kjell Carlsson

EL - Högskoleingenjörsutbildning i elektronik

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
TFEI02 Vågfysik - teori och tillämpning 2 Vt2 4 hp Roger Magnusson
TFEI71 Elektriska mätsystem 2 Ht1 4 hp Per Sandström

KA - Högskoleingenjörsutbildning i kemisk analysteknik

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
NKEA02 Allmän kemi 1 1 Ht1 6 hp Helena Herbertsson
NKEA04 Allmän kemi 2 1 Ht1 6 hp Helena Herbertsson
NKEA06 Organisk kemi 1 1 Ht2 6 hp Annika Niklasson
NKEB02 Fysikalisk kemi, termodynamik 3 Ht2 6 hp Lars Ojamäe
NKEB03 Analytisk kemi S 2 Ht2 6 hp Elke Schweda
NKEB04 Organisk kemi 2 2 Ht1 12 hp Gunilla Niklasson
NKEB05 Analytisk kemi T 1 Vt2 6 hp Johan Dahlén
NKEB06 Oorganisk kemi 1 Vt1 6 hp Henrik Pedersen
NKEB10 Analytisk kemi - Kromatografi 2 Vt1 6 hp Johan Dahlén
NKEB45 Statistiska verktyg för kemisk analys 1 Vt2 6 hp Maria Lundqvist
NKEC16 Organisk analytisk kemi 3 Ht1 12 hp Elke Schweda
NKEC22 Naturproduktskemi och läkemedel 3 Ht2 6 hp Peter Konradsson
TFKE36 Biokemi 2 5 Vt2 6 hp Magdalena Svensson
TFYA46 Ingenjörsprojekt 1 Vt1-Vt2 6 hp Elke Schweda

Bio - Kandidatutbildning i biologi

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
NBIA23 Mikrobiologi 1 Vt2 6 hp Agneta Johansson
NBIA24 Genetik 1 Vt1 6 hp Jenny Hagenblad
NBIA25 Cellbiologi 1 Vt1 6 hp Thomas Östholm , Agneta Johansson
NBIA26 Evolution 1 Ht1-Ht2 6 hp Jenny Hagenblad
NBIA27 Zoomorfologi 1 Ht1 6 hp Thomas Östholm
NBIB29 Fysiologiska principer 2 Ht2 6 hp Eva Mattsson
NBIB35 Miljövård 2 Vt1 6 hp Kjell Carlsson
NBIB39 Djurhållning och förvaltning 2 Vt2 6 hp Per Jensen (webbsida)
NBIB41 Ekologi 2 Ht1 6 hp Kjell Carlsson
NBIB43 Tillämpning av geografiska informationssystem (GIS) 2 Vt2 6 hp Lars Westerberg
NBIB44 Vetenskaplig metod, analys och statistik 1 Vt1-Vt2 6 hp Lars Westerberg
NBIB45 Fysiologiska principer med etik 2 Ht2 6 hp Eva Mattsson
NBIB46 Projektkurs inom hållbar utveckling 2 Vt1 6 hp Eva Mattsson
NBIC19 Praktisk naturvård 3 Ht1 15 hp Karl-Olof Bergman
NBIC29 Ekologi fortsättning 3 Ht2 15 hp Anders Hargeby
NBIC40 Etologi och djurskydd 3 Vt1 15 hp Hanne Lovlie (webbsida)
NBIC47 Gener och genuttryck 3 Ht2 15 hp Johan Edqvist
NBIC48 Miljöskydd och miljökonsekvensbeskrivningar 3 Vt1 9 hp Karin Tonderski
NBIC49 Djurens fysiologiska funktioner och deras anpassning till miljön 3 Ht1 15 hp Jordi Altimiras
NBIC50 Ekotoxikologi och miljöövervakning 3 Vt1 6 hp Uno Wennergren
NBIC52 Molekylärgenetik 2 Vt2 6 hp Johan Edqvist
NBID64 Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer 3 Vt1 6 hp Jordi Altimiras
NKEA07 Organisk kemi grundkurs 1 Ht2 3 hp Marcus Bäck
NKEA08 Biokemi 1 1 Ht2 6 hp Helena Herbertsson
NKEA32 Allmän kemi 1 Ht1 9 hp Helena Herbertsson
NKEB10 Analytisk kemi - Kromatografi 3 Vt1 6 hp Johan Dahlén
NKED15 Proteinkemi 3 Vt1 12 hp Lars-Göran Mårtensson
TFKE36 Biokemi 2 5 Vt2 6 hp Magdalena Svensson

FyN - Kandidatutbildning i fysik och nanovetenskap

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
NFYA02 Fysikaliska principer och nanovetenskaplig introduktion 1 Ht1-Ht2 10 hp Marcus Ekholm
NFYA03 Mekanik, grundkurs 1 Vt1 6 hp Magnus Boman
NFYA04 Nanovetenskapligt projekt 3 Ht1-Ht2 6 hp Johanna Rosén
TFFM12 Fysikaliska utblickar 1 Vt1-Vt2 2 hp Irina Bouianova
TFFY54 Kvantmekanik 3 Ht1 6 hp Magnus Boman
TFFY70 Materiefysik 1 3 Ht2 6 hp Ivan Gueorguiev Ivanov
TFYA12 Termodynamik och statistisk mekanik 2 Ht2 6 hp Peter Münger (webbsida)
TFYA13 Elektromagnetism 2 Vt2 8 hp Peter Münger (webbsida)
TFYA21 Materialvetenskap 3 Vt1 6 hp Per Eklund (webbsida)
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen 3 Vt1-Vt2 6 hp Magnus Johansson (webbsida)
TFYA38 Optoelektronik 3 Vt2 6 hp Wei-Xin Ni
TFYA39 Halvledarteknik 3 Ht2 6 hp Irina Bouianova
TFYA40 Analytisk mekanik 3 Ht1 6 hp Iryna Yakymenko (webbsida)
TFYA43 Nanoteknologi 2 Ht1 6 hp Jens Birch (webbsida)
TFYA55 Mekanik, fördjupningskurs 2 Ht2 4 hp Magnus Johansson (webbsida)
TFYA60 Astronomi och geofysik 3 Ht2 6 hp Vallery Stanishev
TFYA71 Kosmologi 3 Vt1-Vt2 6 hp Magnus Johansson (webbsida)
TFYA73 Modern Fysik I 2 Vt1 4 hp Mats Eriksson (webbsida)
TFYA74 Modern Fysik II 2 Vt2 4 hp Rickard Armiento (webbsida)
TFYA83 Mekaniska vågor 1 Vt1 2 hp Per Sandström
TFYA84 Optik - teori och tillämpning 1 Vt2 4 hp Kenneth Järrendahl (webbsida)
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 3 Vt1 6 hp Sergiy Valyukh
TFYY67 Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning 3 Vt1 6 hp Ferenc Tasnadi
TQFY10 Examensarbete 3 Vt2 16 hp Magnus Johansson (webbsida)

Kem - Kandidatutbildning i kemi - molekylär design

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
NBIC52 Molekylärgenetik 2 Vt2 6 hp Johan Edqvist
NKEA02 Allmän kemi 1 1 Ht1 6 hp Helena Herbertsson
NKEA04 Allmän kemi 2 1 Ht1 6 hp Helena Herbertsson
NKEA06 Organisk kemi 1 1 Ht2 6 hp Annika Niklasson
NKEA08 Biokemi 1 1 Ht2 6 hp Helena Herbertsson
NKEB02 Fysikalisk kemi, termodynamik 2 Ht2 6 hp Lars Ojamäe
NKEB03 Analytisk kemi S 2 Ht2 6 hp Elke Schweda
NKEB04 Organisk kemi 2 2 Ht1 12 hp Gunilla Niklasson
NKEB05 Analytisk kemi T 1 Vt2 6 hp Johan Dahlén
NKEB06 Oorganisk kemi 1 Vt1 6 hp Henrik Pedersen
NKEB08 Kemiska experiment 1 Vt1-Vt2 6 hp Fredrik Söderlind
NKEB09 Fysikalisk kemi, spektroskopi 2 Vt1 6 hp Lars Ojamäe
NKEB10 Analytisk kemi - Kromatografi 2 Vt1 6 hp Johan Dahlén
NKEB45 Statistiska verktyg för kemisk analys 1 Vt2 6 hp Maria Lundqvist
NKEC16 Organisk analytisk kemi 3 Ht1 12 hp Elke Schweda
NKEC22 Naturproduktskemi och läkemedel 3 Ht2 6 hp Peter Konradsson
NKEC23 Molekylär design – projektkurs 3 Ht1-Ht2 6 hp Peter Konradsson
NKED15 Proteinkemi 3 Vt1 12 hp Lars-Göran Mårtensson
TFKE36 Biokemi 2 5 Vt2 6 hp Magdalena Svensson

KeBi - Kandidatutbildning i kemisk biologi

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
NBIA23 Mikrobiologi 1 Vt2 6 hp Agneta Johansson
NBIA24 Genetik 1 Vt1 6 hp Jenny Hagenblad
NBIA25 Cellbiologi 1 Vt1 6 hp Thomas Östholm , Agneta Johansson
NBIB29 Fysiologiska principer 2 Ht2 6 hp Eva Mattsson
NBIC47 Gener och genuttryck 3 Ht2 15 hp Johan Edqvist
NBIC52 Molekylärgenetik 2 Vt2 6 hp Johan Edqvist
NBID64 Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer 4 Vt1 6 hp Jordi Altimiras
NKEA02 Allmän kemi 1 1 Ht1 6 hp Helena Herbertsson
NKEA04 Allmän kemi 2 1 Ht1 6 hp Helena Herbertsson
NKEA06 Organisk kemi 1 1 Ht2 6 hp Annika Niklasson
NKEA08 Biokemi 1 1 Ht2 6 hp Helena Herbertsson
NKEB02 Fysikalisk kemi, termodynamik 2 Ht2 6 hp Lars Ojamäe
NKEB04 Organisk kemi 2 2 Ht1 12 hp Gunilla Niklasson
NKEB06 Oorganisk kemi 2 Vt1 6 hp Henrik Pedersen
NKEB09 Fysikalisk kemi, spektroskopi 2 Vt1 6 hp Lars Ojamäe
NKEC22 Naturproduktskemi och läkemedel 3 Ht2 6 hp Peter Konradsson
NKED15 Proteinkemi 3 Vt1 12 hp Lars-Göran Mårtensson
NKED82 Biomolekylär design 4 Ht1 6 hp Peter Konradsson
NKED82 Biomolekylär design 5 Ht1 6 hp Peter Konradsson
TFKE30 Analytisk kemi 5 Ht2 6 hp Elke Schweda
TFKE36 Biokemi 2 3 Vt2 6 hp Magdalena Svensson
TFKE57 Proteomik 4 Ht1 6 hp Karin Enander
TFTB34 Biosensorteknik 4 Vt1 6 hp Fredrik Winquist
TFTB35 Ytvetenskap 4 Vt1 6 hp Kajsa Uvdal
TFYY55 Fysik TB 2 Vt1-Vt2 6 hp Peder Bergman

ELE - Masterprgoram i elektronik

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
TFYA39 Halvledarteknik 2 Ht2 6 hp Irina Bouianova

ECO - Masterprogram i ekologi och miljö

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
NBID31 Modelling of Biological Systems 1 Ht2 6 hp Uno Wennergren
NBID43 Communicating Science 2 Vt2 6 hp Uno Wennergren
NBID53 Methods in Ecology 1 Ht1 15 hp Anders Hargeby
NBID57 Ekologisk teori och dess tillämpningar 1 Ht2 9 hp Bo Ebenman
NBID58 Ekologiska tillämpningar inom de areella näringarna 1 Vt1 9 hp Per Milberg
NBID59 Yrkespraktik i ekologi 1 Vt2 9 hp Karl-Olof Bergman
NBID69 Värdering av ekosystemtjänster 1 Vt1 6 hp Karl-Olof Bergman

MFYS - Masterprogram i fysik och nanovetenskap

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
TFFM08 Experimentell fysik 1 Ht1-Ht2 6 hp Tien Son Nguyen
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 1 Vt1-Vt2 6 hp Fredrik Eriksson
TFFY54 Kvantmekanik 1 Ht1 6 hp Magnus Boman
TFFY70 Materiefysik 1 1 Ht2 6 hp Ivan Gueorguiev Ivanov
TFYA04 Materialoptik 1 Vt1 6 hp Kenneth Järrendahl (webbsida)
TFYA17 Projektlaborationer i fysik 2 Ht1-Ht2 6 hp Per Eklund (webbsida)
TFYA18 Fysikens matematiska metoder 1(2) Ht1 6 hp Iryna Yakymenko (webbsida)
TFYA19 Kvantdatorer 1 Vt2 6 hp Iryna Yakymenko (webbsida)
TFYA20 Ytfysik 2 Ht2 6 hp Martin Magnuson
TFYA21 Materialvetenskap 1 Vt1 6 hp Per Eklund (webbsida)
TFYA25 Materiefysik 2 1 Vt1 6 hp Roger Uhrberg (webbsida)
TFYA27 Elementarpartikelfysik 2 Ht2 6 hp Ferenc Tasnadi
TFYA28 Kvantdynamik 1 Ht2 6 hp Iryna Yakymenko (webbsida)
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen 1 Vt1-Vt2 6 hp Magnus Johansson (webbsida)
TFYA38 Optoelektronik 1 Vt2 6 hp Wei-Xin Ni
TFYA39 Halvledarteknik 1 Ht2 6 hp Irina Bouianova
TFYA40 Analytisk mekanik 1 Ht1 6 hp Iryna Yakymenko (webbsida)
TFYA41 Tunnfilmsfysik 1 Vt2 6 hp Kostas Sarakinos
TFYA43 Nanoteknologi 1 Ht1 6 hp Jens Birch (webbsida)
TFYA57 Relativistisk kvantmekanik 1 Ht2 6 hp Sergey Simak
TFYA60 Astronomi och geofysik 1 Ht2 6 hp Vallery Stanishev
TFYA71 Kosmologi 1 Vt1-Vt2 6 hp Magnus Johansson (webbsida)
TFYA77 Grunder i materialvetenskap 1 Ht1 6 hp Wei-Xin Ni
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 1 Vt1 6 hp Sergiy Valyukh
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 2 Ht1 6 hp Nathaniel D Robinson
TFYA90 Beräkningsfysik 2 Ht2 6 hp Valeriu Chirita
TFYA91 Kvantstrukturer - fotonik och transport 2 Ht1 6 hp Fredrik Karlsson (webbsida)
TFYY54 Nanofysik 2 Ht2 6 hp Plamen Paskov
TFYY67 Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning 1 Vt1 6 hp Ferenc Tasnadi
TQFY30 Examensarbete 2 Vt1-Vt2 30 hp Magnus Johansson (webbsida)

MSN - Masterprogram i materialvetenskap och nanoteknik (engelska)

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
TFFM08 Experimentell fysik 1 Ht1-Ht2 6 hp Tien Son Nguyen
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 1 Vt1-Vt2 6 hp Fredrik Eriksson
TFFY54 Kvantmekanik 2 Ht1 6 hp Magnus Boman
TFFY70 Materiefysik 1 1 Ht2 6 hp Ivan Gueorguiev Ivanov
TFYA04 Materialoptik 1 Vt1 6 hp Kenneth Järrendahl (webbsida)
TFYA17 Projektlaborationer i fysik 2 Ht1-Ht2 6 hp Per Eklund (webbsida)
TFYA19 Kvantdatorer 1 Vt2 6 hp Iryna Yakymenko (webbsida)
TFYA20 Ytfysik 1 Ht2 6 hp Martin Magnuson
TFYA21 Materialvetenskap 1 Vt1 6 hp Per Eklund (webbsida)
TFYA25 Materiefysik 2 1 Vt1 6 hp Roger Uhrberg (webbsida)
TFYA28 Kvantdynamik 2 Ht2 6 hp Iryna Yakymenko (webbsida)
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen 1 Vt1-Vt2 6 hp Magnus Johansson (webbsida)
TFYA38 Optoelektronik 1 Vt2 6 hp Wei-Xin Ni
TFYA39 Halvledarteknik 2 Ht2 6 hp Irina Bouianova
TFYA40 Analytisk mekanik 2 Ht1 6 hp Iryna Yakymenko (webbsida)
TFYA41 Tunnfilmsfysik 1 Vt2 6 hp Kostas Sarakinos
TFYA43 Nanoteknologi 1 Ht1 6 hp Jens Birch (webbsida)
TFYA50 Projektkurs i fysik, beräkningsfysik, CDIO 2 Ht1-Ht2 12 hp Valeriu Chirita
TFYA77 Grunder i materialvetenskap 1 Ht1 6 hp Wei-Xin Ni
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 2 Ht1 6 hp Nathaniel D Robinson
TFYA90 Beräkningsfysik 2 Ht2 6 hp Valeriu Chirita
TFYA91 Kvantstrukturer - fotonik och transport 2 Ht1 6 hp Fredrik Karlsson (webbsida)
TFYA92 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO 2 Ht1-Ht2 12 hp Donatella Puglisi , Valeriu Chirita
TFYY54 Nanofysik 2 Ht2 6 hp Plamen Paskov
TFYY67 Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning 1 Vt1 6 hp Ferenc Tasnadi

BME - Masterprogram i medicinsk teknik

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
TFYA04 Materialoptik 1 Vt1 6 hp Kenneth Järrendahl (webbsida)
TFYA38 Optoelektronik 1 Vt2 6 hp Wei-Xin Ni
TFYA43 Nanoteknologi 2 Ht1 6 hp Jens Birch (webbsida)
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 2 Ht1 6 hp Nathaniel D Robinson

KOS - Masterprogram i organisk syntes/läkemedelskemi

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
NKED13 Organisk syntes 1 Ht2 9 hp Ingemar Kvarnström
NKED14 Fysikalisk-organisk kemi 1 Ht2 6 hp Ingemar Kvarnström
NKED15 Proteinkemi 1 Vt1 12 hp Lars-Göran Mårtensson
NKED16 Organisk kemi 1 Ht1 15 hp Peter Konradsson

ETH - Masterprogram i tillämpad etologi och djurbiologi

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
NBID43 Communicating Science 2 Vt2 6 hp Uno Wennergren
NBID54 Behavioral Neurobiology 1 Ht2 7,5 hp Matthias Laska
NBID60 Zoobiology 1 Vt1 7,5 hp Mats Amundin
NBID61 Primate Ethology 1 Vt2 9 hp Matthias Laska
NBID65 Behaviour Genetics 1 Ht2 7,5 hp Dominic Wright

PRO - Masterprogrammet i Protein Science

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
8MEA06 Laboratory Techniques in Experimental Biosciences hp Johan Edqvist
NBID64 Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer 1 Vt1 6 hp Jordi Altimiras
NKED82 Biomolekylär design 1 Ht1 6 hp Peter Konradsson
TFKE57 Proteomik 1 Ht1 6 hp Karin Enander

Basår L - Tekniskt/Naturvetenskapligt Basår - Linköping

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
BBL111 Biologi 1 för basår 1 Vt2 7 hp Eva Mattsson
BBL112 Biologi 2 för basår 1 Vt2 7 hp Eva Mattsson
BFL102 Fysik 2 för basår 1 Vt1 8 hp Marcus Ekholm , Rita Fantl
BFL103 Fysik 3 för basår 1 Vt2 7 hp Magnus Boman
BKL101 Kemi 1 för basår 1 Ht2 8 hp Gunilla Niklasson
BKL102 Kemi 2 för basår 1 Vt2 7 hp Annika Niklasson

Basår N - Tekniskt/Naturvetenskapligt Basår - Norrköping

KOD   KURS ÅRSKURS PERIOD POÄNG KURSANSVARIG/EXAMINATOR
BKL102 Kemi 2 för basår 1 Vt2 7 hp Annika Niklasson


Informationsansvarig: Lise-Lotte Lönndahl Ragnar
Sidan uppdaterades senast: 2018-03-19