Hide menu

VFU

Fysik: VFU (37,5 - 45 hp); Kurskoder: 93FYV3 (Gy); 93FYV9 (Åk 7-9)

Kursen består av fem veckor VFU under hösten del 1. VFU-veckorna varvas med en ämnesdidaktisk kurs som går på Campus Norrköping. Under dina fem VFU-veckor skall du dels medverka i skolans undervisningen och dels arbeta med en särskild VFU-uppgift enligt följande:

  • VFU-undervisning: Du planerar, genomför, och utvärderar fysikundervisning. Du arbetar även med bedömning av elevers fysikkunskaper. Det specifika innehållet och lämpliga dagar för undervisning bestäms i samråd med din VFU-handledare och måste anpassa till den pågående verksamheten i VFU-skolan. 
  • VFU-uppgift: Du genomför en ämensdidaktisk fältstudie på din VFU-skola. Fältstudiens inriktning bestäms i samråd med kursansvarig (universitetslärare). Fältstudien ska utformas så att den kan integreras i det projektarbete som ingår i den ämnesdidaktiska kurs som läses parallellt.

VFU-veckor 2018: v37, v39-41, v43.

Under de fem VFU-veckorna förväntas du använda ca 4 veckor till VFU-undervisning, och ca 1 vecka till VFU-uppgiften. (Notera att VFU-uppgiftens fältstudie förbereds och efterbearbetas inom ramen för den ämnesdidaktiska kurs som läses övriga veckor under hösten del 1).

Efter avslutad VFU-kurs skall din handledare skicka in ett omdömesformulär till examinator, vilket utgör ett viktigt underlag för examinationen i VFU-kursen. I formuläret kan du se villka lärarförmågor som kommer att bedömas.

Kursansvarig och Examinator: Lars Björklund (lars.bjorklund@liu.se)


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 03/08/18