Hide menu

Fysik (91-97,5 hp)

Fysik (91 -97,5 hp) är en ämnesdikaktisk fördjupning och projektkurs som ges under hösten del 1 på Ämneslärarprogrammet (Gy).

► Fysik (91- 97,5 hp).  Kursplan: 9AFY71 (Gy). Hösten del 1.

Delkurs/moment   Hp Läsperiod Ansvarig lärare  E-mail  
Ämnesdidaktiskt projektarbete 7,5 HT1 Fredrik Jeppsson fredrik.jeppsson@isv.liu.se
Slutredovisning av projekt från HT1        


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 11/20/15