Hide menu

Fysik (61-90 hp)

På denna portalsida för Fysik (61- 90 hp)  på Ämneslärarprogrammet (Gy) finns bl.a. länkar till kursplaner, olika delkurser/moment, förkunskapskrav, och kontaktinformation till lärare och examinatorer

Fysik (61-90 hp) ges vartannat år: (VT2015, VT2017), VT2019 ... .  Fysik (61-90 hp) alternerar då med Matematik (61-90 hp) som också ges under VT. Det innebär att du läser Fysik (61-90 hp) termin 6 eller termin 8 beroende på vilket år du antogs till programmet. Notera att tentamenstillfällen för Fysik (61-90 hp) bara ges de läsår som kursen ges.

► Fysik (61- 75 hp).  Kursplan: 93FY51 (Gy). Våren del 1.

Delkurs/moment   Hp Läsperiod Ansvarig lärare  E-mail  
Elektromagnetism 6 VT1 Marcus Ekholm marekh@ifm.liu.se
Mekanik, fördjupning 4 VT1 Jonas Björk jonbj@ifm.liu.se
Vågfysik, fördjupning 1,5 VT1 Marcus Ekholm marekh@ifm.liu.se
Datorsimuleringar 3,5 VT1 Marcus Ekholm marekh@ifm.liu.se
Tentaperiod för VT1        

► Fysik (76- 90 hp).  Kursplan: 93FY61 (Gy). Våren del 2.

Delkurs/moment   Hp Läsperiod Ansvarig lärare  E-mail  

Kvantmekanik och Statistisk fysik

3 VT2 Magnus Boman boman@ifm.liu.se
Fasta tillståndets fysik 1,5 VT2 Fredrik Karlsson fredrik.k.karlsson@liu.se
Relativitetsteori 1,5 VT2 Magnus Johansson majoh@ifm.liu.se
Modern fysik, laborationer 1,5 VT2 Magnus Boman boman@ifm.liu.se
Fysikaliska seminarier 1,5 VT2 Magnus Boman boman@ifm.liu.se
Mätteknik och datoriserade mätsystem 6 VT2 Per Sandström persa@ifm.liu.se
Tentaperiod för VT2        


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 01/15/18