Hide menu

Ämnesdidaktisk kurs

Fysik (31-37,5 hp)

Övergripande information om kursen:

Kursen kommer att utgå från boken ”Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik” av Svein Sjøberg, vilken kompletteras med annat material, artiklar etc under kursens gång. Ordningen och i viss mån innehållet kan komma att förändras lite beroende bl.a. på era önskemål och behov.

Inom ramen för kursen kommer ni att få en interventionsuppgift som ska utföras under VFU-tiden. Kursveckor på Campus varas med VFU-veckor i skolan. Den aktuella skolans och klassens pågående undervisning får styra vilket innehåll denna uppgift får, så att den inte stör det praktiknära arbetet under VFUn. Det finns ett kursrum i Lisam för där vi lägger upp information och material.

Den schemlagda undervisningen sker på Campus Norrköping, i Bomullsspinneriet en eller två dagar i veckan (kl. 10.15-15.00) under ht del1 (föutom de veckor som är på VFU i ht1). Här ligger TeKNaD, en forskningsavdelning som beforskar ämnesdidaktiska frågor i fysik, biologi, kemi och teknik. Du som är student åker gratis med till Campusbussen till och från din undervisning i Norrköping.

Kursansvarig och examinator:

Lars Björklund, lars.bjorklund@liu.se .

   


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 08/22/16