Hide menu

Förkunskaper

Fysik (1- 60 hp)

Förkunskapskrav för ämnesstudier i Fysik (1-60 hp) är:

 • Fysik 2 (eller Fysik B) från gymnasiet
 • Analys i en och flera variabler, samt Linjär algebra. 

Matematikkurser i Analys och Linjär algebra ingår i ämnesstudierna i matematik med inriktning mot Gymnasiet eller Årskurs 7-9, men kan även läsas som fristående kurs. Nedan hittar du en lista med de viktigaste delmomenten i matematikkursena som kommer till användning i Fysik (1-60 hp).

» Lista med delmoment (9.2K bytes)

Fysik (61- 90 hp)

Ämnesstudier i Fysik (61-90 hp) förutsätter kunskaper i Fysik (1-60 hp).

 • Förtillträde till 93FY51 Fysik (61-75 hp) krävs:
  • minst 45 hp godkända resultat av Fysik (1-60 hp).
  • minst två av följande tre delkurser ska vara godkända i sin helhet: Mekanik, Ellära, Vågfysik.
 • Förtillträde till 93FY61 Fysik (76-90 hp) krävs:
  • minst 45 hp godkända resultat av Fysik (1-60 hp).
  • minst två av följande tre delkurser ska vara godkända i sin helhet:  Modern fysik, Ellära, Värmelära.


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 01/03/19