Hide menu

Förkunskaper

Fysik (1- 60 hp)

Förkunskapskrav för ämnesstudier i Fysik (1-60 hp) är:

  • Fysik 2 (eller Fysik B) från gymnasiet
  • Analys i en och flera variabler, samt Linjär algebra. 

Matematikkurser i Analys och Linjär algebra ingår i ämnesstudierna i matematik med inriktning mot Gymnasiet eller Årskurs 7-9, men kan även läsas som fristående kurs. Nedan hittar du en lista med de viktigaste delmomenten i matematikkursena som kommer till användning i Fysik (1-60 hp).

» Lista med delmoment (9.2K bytes)

Fysik (61- 90 hp)

Förkunskapskrav för ämnesstudier i Fysik (61-90 hp) är:

  • Genomgångna kurser Fysik (1-60 hp), varav sammanlagt minst 45 hp godkända resultat
  • De godkända resultaten skall inkludera: hela 93FY31, hela 93FYV1, samt i sin helhet minst en av 92FY11, 92FY21, 93FY41, eller motsvarande.

Fysik (91- 97,5 hp)

Förkunskapskrav för ämnesstudier i Fysik (91-97,5 hp) är:

  • Samma förkunskapskrav som för Fysik (1-60 hp) enligt ovan.
  • Dessutom krävs vid val av projektområde att motsvarande grundkurs inom det relevanta fysikområdet är helt godkänd.


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 06/17/15