Hide menu

Examensarbete 2, Fysik, 15 hp

Kursinformation

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att Examensarbete 1 (93XFY1) är genomförd med godkänt resultat och inrapporterad i Ladok som godkänd hel kurs.

Du måste uppfylla ovanstående krav innan du får registera dig på Examensarbete 2 (9AXFY1) i Ladok.

Beroende på det specifika innehållet i ett projektföreslag för ett examensarbetes kan för ett viss projekt även finnas krav på att som förkunskap vara godkänd på en viss kurs/delmoment inom Fysik 1-60 hp om det bedöms vara av central betydelse för det föreslagna projektet.

Kursansvarig

Fredrik Jeppsson, IFM/ISV, Bommullsspinneriet, fredrik.jeppsson@isv.liu.se

För att göra ett examensarbete skall du kontakta kursansvarig. Kursansvarig ger en gemensam introduktionsdel som är obligatorisk för alla som skall göra Examensarbete 2 i fysik.

När du har tilldelats examinator och handledare av kursansvarig skall du lämna in en Insitutionsanmälan om examensarbete vid IFM. Notera att innan du innan du lämnar in institutionsanmälan skall du vara antagen och registrerad på kursen i Ladok.

Övriga kontaktpersoner

  • Utbildningsadministratör: Lena Wide, IFM, Fysikhuset, ingång 57, bv, rum G216, lena.wide@liu.se

Utbildningsadminstratören tar emot institutionsanmälan vid IFM när du påbörjar ditt examensarbete, och sköter efter hand inrapportering i Ladok efter att din examinator meddelat utbildningsadministratören att ett visst delmoment är godkänt. (Se kursplanen för aktuella provkoder.)

När examinator har godkänt ditt examensarbete för framläggning så tilldelar utbildningsadministratören dig ett rapportnummer som skall anges på titelsidan ch biblioteksbladet.

Studierektor utser en examinator för varje examensarbete efter samråd med kursansvarig.

Rapportmallar

» Titelsida (Gy, A-nivå) (31.4K bytes)
» Bibliotekssida (Gy, A-nivå) (31.6K bytes)


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 06/10/16