Hide menu

Fysik (1- 60 hp)

På denna portalsida för Fysik (1- 60 hp)  på Ämneslärarprogrammet finns kursplaner, länkar till olika delkurser/moment, kontaktinformation till lärare mm. Du hittar även dokumentet Ämnesbeskrivning som ger en översiktligt beskrivning av fysikämnet och fysikstudier på lärarprogrammet, samt information om förkunskapskrav.

Fysik (1-15 hp). Våren del 1.

Delkurs/moment   Kurskod Hp Läsperiod Ansvarig lärare  E-mail  
Mekanik, grundkurs 92FY11 6 VT1 Magnus Boman boman@ifm.liu.se
Experimentell problemlösning 92FY11 2 VT1 Peter Andersson peter.a.andersson@liu.se
Värmelära 92FY11 4 VT1 Magnus Boman boman@ifm.liu.se
Ämnesdidaktik 92FY11 3 VT1 Magnus Boman boman@ifm.liu.se
 Tentaperiod för VT1          

► Fysik (16-30 hp). Våren del 2.

Delkurs/moment   Kurskod Hp Läsperiod Ansvarig lärare  E-mail  
Ellära 92FY21 4,5 VT2 Lina Rogström

lina.rogstrom@liu.se

Vågfysik 92FY21 6 VT2 Roger Magnusson roger.magnusson@liu.se
Ämnesdidaktik 92FY21 3 VT2 Lina Rogström lina.rogstrom@liu.se
 Tentaperiod för VT2          

► Fysik, Ämnesdidaktik ( 31- 37,5 hp). Hösten del 1.

► Fysik, VFU ( 37,5- 45 hp). Hösten del 1. 

Delkurs/moment   Kurskoder Hp Läsperiod Ansvarig lärare  E-mail  
Ämnesdidaktik 93FY31 7,5 HT1 Lars Björklund lars.bjorklund@liu.se
VFU

93FYV3 (Gy),

93FYV9 (7-9)

7,5 HT1 Lars Björklund lars.bjorklund@liu.se
Slutredovisning av projekt från HT1          

► Fysik (46- 60 hp). Hösten del 2.

Delkurs/moment   Kurskod Hp Läsperiod Ansvarig lärare  E-mail  
Modern fysik 93FY41 7,5 HT2 Mats Eriksson mats.eriksson@liu.se
Astronomi och geofysik 93FY41
 
6 HT2 Vallery Stanishev valst@ifm.liu.se
Ämnesdidaktik 93FY41
 
1,5 HT2 Marcus Ekholm marekh@ifm.liu.se
Tentaperiod för HT2          

Ämnesansvarig Fysik:

Magnus Boman, boman@ifm.liu.se , 013-288973. Hör av dig om du har frågor.
 


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 11/12/18