Linköpings universitet : Student - Alumni - Näringsliv/samhälle - Internt - Sök

  Linköpings universitet
Fysikalisk kemi

 

 

Fysikalisk kemi Spektroskopi (NKEB09) 6 hp.

 

Schema

Kursstart i mitten av januari enligt webbschemat.

Student Webbschema för kursen. Till schema

Kursbeskrivning

Kursbeskrivningen för kursen i LiTH:s studiehandbok. Till LiTHs kursbeskrivning

Ytterligare information

Information om lässchema, räkneuppgifter, laborationsgruppindelning m.m. Till info

Kurslitteratur: Atkins & de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 10:e (eller 9:e) upplagan + laborationsinstruktioner.

Karta: Laboratoriet Arrhenius. Till karta

 
 

 
Updated: 2017-01-12 Webmaster: lars @ ifm.liu.se