Göm menyn

IFM organisation

Ledning   (prefekt@ifm.liu.se)

Prefekt: Mattias Severin
Proprefekt: Kenneth Järrendahl
Proprefekt: Magdalena Svensson
 

Bioinformatik (BIOIN)
   Avd. chef: Björn Wallner

Biofysik och bioteknik (BBIOBIO)
   Avd. chef: Thomas Ederth

     - Molekylär fysik (BBMOLFY)
        Enh. chef: Thomas Ederth
     - Molekylära material (BBMOLMAT)
        Enh. chef: Daniel Aili
     - Teknisk biology (BBTEKNBI)
        Enh. chef: Carl-Fredrik Mandenius

Biologi (BIOLO)
   Avd. chef: Jordi Altimiras

Avdelningen Elektroniska och fotoniska material (EFM)
   Avd. chef: Niclas Solin

     - Biomolekylär och organisk elektronik (EFMBIO)
        Enh. chef: Niclas Solin
     - Funktionella elektroniska material (EFMFEM)
        Enh. chef: Irina Bouianova
     - Optoelektronik (EFMOE)
        Enh. chef: Feng Gao

Halvledarmaterial (HALV)
   Avd. chef: Ivan Gueorguiev Ivanov
   Bitr. chef: Jianwu Sun

     - Halvledar- och komponentmaterial (HMHALVMA)
        Enh. chef: Vanya Darakchieva
     - Halvledare med stort bandgap (HMSUBMAT)
        Enh. chef: Ivan Gueorguiev Ivanov
     - Sublimationsmaterial (HMWBS)
        Enh. chef: Jianwu Sun
     - Ytfysik (HMSURPH)
        Enh. chef: Roger Uhrberg

Kemi (KEMI)
   Avd. chef: Per Hammarström

Molekylär ytfysik och nanovetenskap (MOLYT)
   Avd. chef: Kajsa Uvdal

Nanodesign (NADES)
   Avd. chef: Kostas Sarakinos

Nanostrukturerade material (NANO)
   Avd. chef: Magnus Odén

Plasma och ytbeläggningsfysik (PLASM)
   Avd. chef: Ulf Helmersson

Sensor- och aktuatorsystem (SAS)
   Avd. chef: Edwin Jager

Teoretisk biologi (TEOBI)
   Avd. chef: Uno Wennergren

Teoretisk fysik (TEOFY)
   Avd. chef: Igor Abrikosov

     - Ab initio teori och energimaterial (TEAM)
        Enh. chef: Sergey Simak
     - Fysik vid extrema förhållanden (TEPEC)
        Enh. chef: Igor Abrikosov
     - Materialdesign och informatik (TEMDI)
        Enh. chef: Rickard Armiento
     - Nanofysik och icke-linjär optic (TENANOFY)
        Enh. chef: Iryna Yakymenko
     - Teori för oordnade material (TETDM)
        Enh. chef: Björn Alling

Tunnfilmsfysik (TUNNF)
   Avd. chef: Jens Birch

     - Energimaterial (TFENERGI)
        Enh. chef: Per Eklund
     - Funktionella material (TFFUNK)
        Enh. chef: Hans Högberg
     - Materialdesign (TFMATDES)
        Enh. chef: Johanna Rosén
     - Materialmikroskopi (TFMATMIK)
        Enh. chef: Per Persson
     - Materialoptik (TFOPTIK)
        Enh. chef: Kenneth Järrendahl
     - Nanomaterialvetenskap (TFNANO)
        Enh. chef: Jens Birch
     - Tunnfilmsvetenskap (TFTUNN)
        Enh. chef: Grzegorz Greczynski

Verksamhetsstöd (VS)
   Avd. chef: Jens Trosell

     - Administrativ enhet (ADMIN)
        Enh. chef: Jens Trosell
     - Teknisk enhet (TEKN)
        Enh. chef: Sven Andersson


Informationsansvarig: Lise-Lotte Lönndahl Ragnar
Sidan uppdaterades senast: 2020-07-03