Hide menu

TFYY55 Fysik TB

Grundläggande Fysik, inkluderande bl.a.

  • Ellära
  • Magnetism
  • Elektromagnetiska vågor
  • Diffraktion, Interferens
  • Relativitetsteori
  • Kvantfysik
  • Atomfysik
  • Kärnfysik

Kursen ges för TB2 och KB2, under våren 2015. Till TFYY55 hemsida.

TFYY51

Ingenjörsprojekt, delmoment

  • Konferensrumsmonitor
  • Väderstation

Kursen ges för Y, Yi, och MED hösten 2015. Till TFYY51 hemsida


Responsible for this page: Fredrik Karlsson
Last updated: 05/25/15