Linköpings universitet : Student - Alumni - Näringsliv/samhälle - Internt - Sök

  Linköpings universitet
Inorganic Chemistry

 

 

Courses in the area of Inorganic Chemistry

 • Undergraduate courses

 • Oorganisk kemi (NKEB06), 4 p
  Oorganisk kemi (NKEB28), 5 p
  Komplexkemi (NKEC11), 5 p
  Materialkemi (NKEC67), 5 p
  Miljökemi (NKEC73), 5 p
  Nanokemi (NKEC76), 5 p
  Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi (TFYY98), 4 p
  Examensarbete (NKXC 10), 10p C-nivå
  Examensarbete (NKXD 10), 10p D-nivå
  Examensarbete (NKXD 20), 20p D-niv
   
   

   
  Updated: 2007-08-16 Webmaster: freso @ ifm.liu.se