Hide menu

Examensarbete

på kandidat- och masternivå

Examensarbete betraktas som en kurs under studierektorsområdet Fysik (se "Examensarbete" i kursförteckningarna).

Tillträdeskrav och regler för att få börja examensarbete finns i Studiehandboken.

Rapportskrivning

IFM:s gemensamma websida med information om examensarbete finns länkar till Titelsida och Bibliotekssida. Dessa ska användas när ditt arbete lämnas till publicering och tryckning.

Administration

För examensarbete på såväl kandidat- som masternivå är

studierektor: Magnus Boman

utbildningsadministratör: Lena Wide

013-281229

Fysikhuset, G216


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 09/28/18