Göm menyn

Doktorandreferensgruppen

Doktorandreferensgruppen är ett forum för alla frågor som rör doktorander vid IFM.

Vi träffas en gång per månad 12:05 (oftast i Jordan/Fermi, Mott eller Röntgen), strax innan IFMs styrelsemöte. Vi har två representanter i IFMs styrelse och två representanter i IFMs forskarutbildningsråd, samt stora möjligheter att påverka!

Är du missnöjd med något eller vill belysa något som fungerar väldigt bra, har du någon fråga, har du ett förslag på en fråga du vill att vi driver, vill du veta mer om oss, eller är intresserad av att bli medlem och bidra till en bra doktorandtid på IFM? Besök oss gärna vid våra möten och/eller kontakta oss via phd-ref@lists.ifm.liu.se eller personligen (se e-mail-adresser nedan).

För mer information, så som tid för nästa möte, se den engelska sidan.

Namn & e-mail

Vetenskapligt område / Avdelning

Ansvar

Katarina Bengtsson

Tillämpad fysik / Ytfysik och ytkemi

Ordförande, suppleant till IFMs institutionsstyrelse
och ledamot i LiTHs styrelse

Martin Eriksson

Materialfysik / Halvledarmaterial Webmaster och ledamot i IFMs institutionsstyrelse
 

Linda Lantz

Kemi / Organisk kemi Ledamot i IFMs institutionsstyrelse
 

Mohammad Amin Gharavi

Materialfysik / Tunnfilmsfysik
 


Informationsansvarig: Martin Eriksson

Sidan uppdaterades senast: 2016-07-25