Hide menu

TFYA93 Mekanik - Studieplan

Kursen omfattar 24h föreläsningar, 22h lektioner (räkneövningar) och 16h laborationer.

Föreläsningar:

Föreläsningen i Experimentell problemlösning ges av Örjan Danielsson, övriga av Magnus Johansson. Planeringen av fö 2-12 är preliminär.

Nr. Innehåll Kapitel
1 Experimentell problemlösning: introduktion till laborationerna. Komp. i Experimentell problemlösning
2 Inledning. Kinematik: allmän rörelse, hastighet, acceleration, rätlinjig rörelse. 1, 2, 3.1-3.3
3 Kinematik: cirkulär rörelse, relativ translationsrörelse (Galilei-transformationen), Planpolära koordinater. 3.4-3.5
4 Newtons lagar,Tillämpning av Newtons lagar, Friktion, Lyftkrafter (Buoyancy) 4, 5, 12.3
5 Arbete och energi (Inl.): Arbete, Kinetisk energi, effekt. 6
6 Arbete och energi (forts.): Konservativa och icke konservativa krafter, Potentiell energi, Energikonservering, Energidiagram. 7
7 Svängningsrörelse: enkel harmonisk rörelse, matematiska pendeln, anharmoniska resp. dämpade svängningar. 14.1-14.5, 14.7
8 Rörelsemängd, impuls och kollision, masscentrum. 8
9 Rotation av fasta kroppar: Vinkelacceleration, Energi hos roterande kroppar, tröghetsmoment. 9
10 Vridmoment, vinkelacceleration och arbete för fasta kroppar, Jämviktsvillkor. 10.1-10.4, 11.1-11.3
11 Stela kroppens dynamik: rörelsemängdsmoment och konservering av rörelsemängdsmoment. 10.5-10.6 
12 Gravitation, planetrörelser och jordens rotation 13.1-13.7

Lektioner:

I Övningshäftet finns 6 uppgifter till varje lektion. Efter att sista lektionsgruppen har haft sin lektion kommer lösningsförslag på uppgifterna att läggas ut på hemsidan. Ett stort mått av självverksamhet är en nödvändighet för att framgångsrikt tillägna sig kursinnehållet!

Ev. Inlämningsuppgifter:

Eventuellt: x st frivilliga inlämningsuppgifter, som läggs ut på hemsidan, ger maximalt 3 bonuspoäng på tentamen. Mer information under kursens gång.


Responsible for this page: Magnus Johansson
Last updated: 11/05/18