Hide menu

Frivilliga inlämningsuppgifter

Uppgiften kan lösas i grupp eller enskilt. Lämplig gruppstorlek är 2 st labbgrupper (~4 pers). En handskriven lösning per grupp (eller person) lämnas till lektionsassistenten eller föreläsaren.

Alla som har varit delaktiga i gruppen med att lösa problemet skriver under med namn och personnummer på varje blads baksida. OBS: Skriv ingen lösning på baksidan. Lösningen bedöms på samma sätt som tentauppgifter med poäng i intervallet 0 till 4 enligt rättningsmallen nedan. Den totala poängen ni erhåller efter kursens slut räknas om till max 3 bonuspoäng som kan tillgodoräknas när ni tentar (vi avrundar poängen uppåt till närmsta 0.5 p).

 

Inlämningsuppgifter:

 

»
»
»
»


Responsible for this page: Carl Hemmingsson
Last updated: 01/18/18