Hide menu

Föreläsningar TFYA93 2018

Här kommer jag efterhand att lägga upp de slides jag visat på föreläsningarna (numrering enligt studieplan)

Size: 1.1M bytes Modified: 7 November 2018, 16:14

Förslag på övningar i kursboken: 2.18, 2.22, 2.43, 2.47, 2.52, 3.3, 3.7, 3.13, 3.15

Size: 730.1K bytes Modified: 9 November 2018, 14:46

Förslag på övningar i kursboken: 3.23, 3.24, 3.26, 3.29, 3.34, 3.37, 3.78

Size: 650.2K bytes Modified: 13 November 2018, 17:47

Förslag på övningar i kursboken: 4.1, 4.7, 4.8, 4.23, 4.24, 4.28, 5.9, 5.10. 5.15, 5.23, 5.35, 5.36, 5.40, 5.45, 5.52

Size: 613.5K bytes Modified: 15 November 2018, 15:49

Förslag på övningar i kursboken: 6.10, 6.14, 6.22, 6.23, 6.28, 6.34, 6.40, 6.49, 6.50, 6.52, 6.59. 7.3, 7.9, 7.13, 7.28, 7.29

Size: 409.5K bytes Modified: 21 November 2018, 13:15

Förslag på övningar i kursboken: 7.33, 7.35, 7.45, 7.52, 7.59, 7.75

Size: 785.8K bytes Modified: 22 November 2018, 16:25

Förslag på övningar i kursboken: 14.8, 14.23, 14.28, 14.50, 14.60, 14.62, 14.67, 14.74

Size: 871.9K bytes Modified: 28 November 2018, 12:26

Förslag på övningar i kursboken: 8.6, 8.10, 8.14, 8.15, 8.17, 8.20, 8.21, 8.23, 8.25, 8.29, 8.31, 8.33, 8.37, 8.43, 8.45, 8.47, 8.53, 8.91, 8.94, 8.98

Size: 591.8K bytes Modified: 29 November 2018, 15:56

Förslag på övningar i kursboken: 8.63, 8.103, 9.5, 9.15, 9.24, 9.25, 9.30, 9.33, 9.34, 9.38, 9.45, 9.47, 9.49, 9.51, 9.52, 9.55, 9.59, 9.68, 9.71, 9.81, 9.84

Size: 665.5K bytes Modified: 5 December 2018, 21:22
Size: 720.8K bytes Modified: 5 December 2018, 21:23
Size: 816.9K bytes Modified: 13 December 2018, 19:40

Föreläsningar TFYY68 2017

Nedan visas tills vidare föreläsningsslides från tidigare år! Skapade av Carl Hemmingsson om inget annat anges. Obs. numreringen: Fö n nedan motsvarar Fö n+1 i årets studieplan!


Responsible for this page: Magnus Johansson
Last updated: 12/13/18