Hide menu

Undervisningsplan HT 2018

Pdf material läggs, om möjligt, ut på länkar nedan, efterhand som föreläsningarna ges.
Närvarokrav vid föreläsningar, se kursdirektiv. Vid ev schemakrock, kontakta mig i god tid.

Observera att i schema (se meny) så kan vissa lärare gjort salsbokning för GU-möte (uppenbarar sig i Urban Forsbergs eller beställare/handledares namn). Dessa bokningar gäller för respektive projekt. Kolla alltid med er handledare vilken lokal som gäller för era GU-möten.

Period 1

Vecka 37

Måndag 13.15-13.50, sal A1 Föreläsning 1a, Introduktion och översikt, Urban Forsberg

Måndag 13.15-14.00, sal A1, Föreläsning 1b, Erfarenhet från en tidigare student, Robin Mannberg (Y2)

Måndag 14.15-15.00, sal A1 Föreläsning 1c, Projektmodellen LIPS, Urban Forsberg

Fredag 13.15-15.00, sal A1 Föreläsning 2, Att skapa bra start i projekt,  Gruppdynamik, Rune Olsson

 

Vecka 38

Måndag kl. 13.15-17.00 och ev. gruppmöte (inlagda som GU i schemat) som bokas med handledare. BESTÄLLARMÖTEN för samtliga projekt 

Projekt 1. Effektiva ljuskällor: kl. 15.15-17.00 i sal Pascal II, P326, i Nya Fysikhuset (IFM).

Projekt 2. Väderstation:

Projekt 3. Styrning och optimering av bilbana: kl. 13.15-15.00 i stora konferensrummet i Visionen i B-huset. Länk till salen hittar ni här.

Projekt 4. Modellering och simulering av hörselfunktionen:

Projekt 5. Räkna med pengar: kl. 13.15-17.00 i sal 3C:817 i A-huset.

Projekt 7. Optiskt system för gasmätning i industriella processer:

Projekt 8: Automatisk tecken identifiering:

Projekt 9. EKG-registrering under fysisk aktivitet:

Projekt 10. Stråldosplaner för cancerbehandling:

Projekt 11. Automatisk analys av medicinska bilder:

Projekt 12. Optisk kommunikation:

Projekt 13. Bildinterpolation:

Projekt 14: Mätning av kateterböjning och vinkel. kl. 13.15-14.00 i sal Pascal 2, P326, i Nya Fysikhuset (IFM)

Projekt 16: Konstdetektering: kl 15.15-17.00 i sal Röntgen, i Nya Fysikhuset. Länk till salen hittar ni här.

+ Gruppmöte MED,Y,Yi onsdag 08.15-10.00

Fredag 15.15-17.00, sal A1 Föreläsning 3, Projektinformation, före och under fasen, Urban Forsberg

 

Vecka 39

Måndag 13.15-15.00, sal C2 Föreläsning 4, Källkritik , vetenskaplig hederlighet, Informationssökning, Göran Lindgren

+ Gruppmöte MED,Y,Yi onsdag 08.15-10.00

+ Gruppmöte MED,Y,Yi fredag 13.15-15.00

 

Vecka 40

Måndag 13.15-15.00 sal VAL Föreläsning 5,  Introduktionsföreläsning i Matlab för specifika projekt, Håkan Johansson.

+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 15.15-17.00

+ Gruppmöte MED,Y,Yi onsdag 08.15-10.00

Fredag 13.15-15.00, sal C2  Föreläsning 6, Problemlösning i grupp, Rune Olson

 

Vecka 41

+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 13.15-15.00

Måndag 15.15-17.00, sal C2 Föreläsning 7, Skriftlig kommunikation, Birgitte Saxtrup

+ Gruppmöte MED,Y,Yi fredag 13.15-15.00

 

Vecka 42

+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 13.15-17.00
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi fredag 13.15-15.00
 

Period 2

Veck 45

+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 10.15-12.00
 
Tisdag 13.15-15.00, sal VAL Föreläsning 8, Muntlig kommunikation, Birgitte Saxtrup
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi tisdag 15.15-17.00

Vecka 46

+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 10.15-12.00
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi tisdag 13.15-17.00

Veck 47

Måndag 10.15-12.00, sal A2 Föreläning F9, Inför slutleverans och projektkonferensen ,Urban Forsberg samt alumniföreläsning av Anders Lundskog (SAAB)
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi tisdag 15.15-17.00

Vecka 48

Måndag 10.15-12.00, sal A1 Föreläsning 10, Alumniföreläsning, Johan Sjöberg (Sectra)
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi tisdag 15.15-17.00

V49

Under denna vecka sker slutleverans. De projekt som inte har slutleverans har tid för gruppmöte. Mer information kommer framöver
 
Måndag 3/12 kl. 10.15-12.00
 
Tisdag 4/12 kl. 13.15-15.00
 
Tisdag 4/12 kl. 15.15-17.00
 
Torsdag 6/12 kl. 8.15-10.00
 
Fredag 7/12 kl. 15.15-17.00

 

Gruppmötestider under veckan.
+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 10.15-12.00
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi tisdag 13.15-17.00
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi torsdag 8.15-10.00
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi fredag 15.15-17.00

Vecka 50

+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 10.15-12.00

Projektkonferens, Tisdag 13.15-17.00 i sal T2, U1 och U2.  Mer information kommer framöver.


Responsible for this page: Urban Forsberg
Last updated: 08/16/18