Hide menu

Undervisningsplan HT 2017

Pdf material läggs, om möjligt, ut på länkar nedan, efterhand som föreläsningarna ges.
Närvarokrav vid föreläsningar, se kursdirektiv. Vid ev schemakrock, kontakta mig i god tid.

Observera att i schema (se meny) så kan vissa lärare gjort salsbokning för GU-möte (uppenbarar sig i Urban Forsbergs eller beställare/handledares namn). Dessa bokningar gäller för respektive projekt. Kolla alltid med er handledare vilken lokal som gäller för era GU-möten.

Period 1

Vecka 37

Måndag 13.15-13.50, sal A1 Föreläsning 1a, Introduktion och översikt, Urban Forsberg

Måndag 14.15-15.00, sal A1 Föreläsning 1b, Projektmodellen LIPS, Tomas Svensson

Fredag 13.15-15.00, sal A2 Föreläsning 2, Att skapa bra start projekt,  Gruppdynamik, Rune Olsson

 

Vecka 38

Måndag kl. 13.15-17.00 och ev. gruppmöte (inlagda som GU i schemat) som bokas med handledare. BESTÄLLARMÖTEN för samtliga projekt 

Projekt 1. Effektiva ljuskällor:Sal Laplace N323 på IFM kl. 15.00-17.00. Länk hittar ni här

Projekt 2. Väderstation: Sal Boltzmann (E225) i IFM kl 13.00-17.00. Länk hittar ni här

Projekt 3. Styrning och optimering av bilbana:Sal "Stora konferensrummet i (nya) Visionen" kl. 13.00-15.00. Länk hittar ni här

Projekt 4. Modellering och simulering av hörselfunktionen: Sal IMT1 på IMT plan 13 kl 13.00. Länk hittar ni här. Ta kontakt med beställaren i god tid om ni inte är bekant med området.

Projekt 5. Räkna med pengar:Sal TE-huset, 2C:841 i A-huset kl 13.00-15.00. Länk hittar ni här

Projekt 7. Optiskt system för gasmätning i industriella processer: Sal Pascal II P326 på IFM kl. 13.15-15.00. Länk hittar ni här

Projekt 8: Automatisk tecken identifiering: Sal Determinanten i B-huset, MAIs grupprum, kl. 13.15-15.00. Länk hittar ni här

Projekt 9. EKG-registrering under fysisk aktivitet:Sal IMT13 på IMT plan 11 kl 13.00. Länk hittar ni här. Ta kontakt med beställaren i god tid om ni inte är bekant med området.

Projekt 10. Stråldosplaner för cancerbehandling:Sal Determinanten i B-huset, MAIs grupprum kl. 15.15-17.00. Länk hittar ni här

Projekt 11. Automatisk analys av medicinska bilder:Sal "Stora konferensrummet i (nya) Visionen" kl. 15.00-17.00. Länk hittar ni här

Projekt 12. Optisk kommunikation:Sal Pascal II P326 på IFM kl. 15.15-15700. Länk hittar ni här

Projekt 13. Bildinterpolation:Sal Determinanten i B-huset, MAIs grupprum kl. 15.15-17.00. Länk hittar ni här

Projekt 14: Mätning av kateterböjning och vinkel. Sal: Hund E251 på IFM kl. 14.00-15.00. Länk hittar ni här

Projekt 16: Konstdetektering: Sal Röntgen på IFM kl. 15.00-17.00. Länk hittar ni här

+ Gruppmöte MED,Y,Yi onsdag08.15-10.00

Fredag 13.15-15.00, sal C2 Föreläsning 3, Projektinformation, före och under fasen, Urban Forsberg

 

Vecka 39

Måndag 13.15-15.00, sal C2 Föreläsning 4, Källkritik , vetenskaplig hederlighet, Informationssökning, Göran Lindgren

+ Gruppmöte MED,Y,Yi onsdag 08.15-10.00

+ Gruppmöte MED,Y,Yi fredag 13.15-15.00

 

Vecka 40

Måndag 13.15-15.00 sal C2 Föreläsning 5,  Introduktionsföreläsning i Matlab för specifika projekt, Emil Björnsson.

+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 15.15-17.00

+ Gruppmöte MED,Y,Yi onsdag 08.15-10.00

Fredag 13.15-15.00, sal C2  Föreläsning 6, Problemlösning i grupp, Rune Olson

 

Vecka 41

+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 13.15-17.00

Onsdag 08.15-10.00, sal C2 Föreläsning 7, Skriftlig kommunikation, Birgitte Saxtrup

+ Gruppmöte MED,Y,Yi fredag 13.15-15.00

 

Vecka 42

+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 13.15-17.00
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi tisdag 8.15-10.00
 

Period 2

Veck 44

+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 10.15-12.00
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi tisdag 13.15-17.00

Veck 45

Måndag 10.15-12.00, sal A2 Föreläsning 8, Muntlig kommunikation, Birgitte Saxtrup
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi tisdag 13.15-17.00

Vecka 46

+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 10.15-12.00
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi tisdag 13.15-17.00

Veck 47

+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 10.15-12.00
 
Tisdag 13.15-15.00, sal C4 Föreläning F9,Inför slutleverans och projektkonferensen ,Urban Forsberg samt alumniföreläsning av Anders Lundskog (SAAB)
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi tisdag 15.15-17.00

Vecka 48

+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 10.15-12.00
 
Tisdag 13.15-14.00, sal C2 Föreläsning 10,Alumniföreläsning, Johan Sjöberg (Sectra)
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi tisdag 15.15-17.00

V49

Under denna vecka sker slutleverans. De projekt som inte har slutleverans har tid för gruppmöte.
 
Måndag 4/12 kl. 10.15-12.00
Projekt Väderstation. Sal Boltzman (E225) i fysikhuset. Kommunikationslärare: Britta Önnegren
 
Projekt Optiska system för gasmätning. Sal Mott (G403) i fysikhuset. Kommunikationslärare: Birgitte Saxtrup Hermansson
 
Projekt Automatisk tecken identifiering. Sal hopningspunkten i B-huset. Kommunikationslärare: Ulrika Örtenberg
 
Tisdag 5/12 kl. 13.15-15.00
Projekt Effektiva ljuskällor. Sal Pascal II (P326) i fysikhuset. Kommunikationslärare: Ulrika Örtenberg
 
Projekt EKG registrering. Sal IMT1 på IMT (HU, plan 13). Kommunikationslärare: Birgitte Saxtrup Hermansson
 
Projekt Stråldosplaner för cancerbehandling. Sal MAIs seminarierum Kompakta rummet i B-huset. Kommunikationslärare Britta Önnegren (OBS tid från 13.15-16.00)
 
Tisdag 5/12 kl. 15.15-17.00
Projekt Styrning och optimering av bilbana. Sal Systemet (övervåning B-huset vid ingång 27) Länk hittar ni här. Kommunikationslärare: Ulrika Örtenberg
 
Projekt Medicinsk bildförbättring med artificiella neurala nätverk. Sal stora konferensrummet i visionen i B-huset. Kommunikationslärare: Birgitte Saxtrup Hermansson
 
Torsdag 7/12 kl. 8.15-10.00
Projekt Räkna med pengar. Sal Palmberget (3B:955). Länk hittar ni här. Kommunikationslärare Britta Önnegren
 
Projekt Optisk kommunikation. Sal Mott (G403) i fysikhuset. Kommunikationslärare: Ulrika Örtenberg
 
Projekt Bildinterpolation. Sal Hopningspunkten i B-huset. Kommunikationslärare: Ulrika Axelsson
 
Fredag 8/12 kl. 15.15-17.00
Projekt Modellering och simulering av hörselfunktion. Sal IMT1 på IMT (HU plan 13). Kommunikationslärare: Ulrika Axelsson
 
Projekt Mätning av kateterböjning och vinkel. Sal Brilouin (M322) i fysikhuset. Kommunikationslärare: Ulrika Örtenberg
 
Projekt Konstdetektering. Sal Ridderstad på Östergötlands museum (kontakta beställare/handledare för vägbeskrivning). Kommunikationslärare: Birgitte Saxtrup Hermansson
 
Gruppmötestider under veckan.
+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 10.15-12.00
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi tisdag 13.15-17.00
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi torsdag 8.15-10.00
 
+ Gruppmöte MED,Y,Yi fredag 15.15-17.00

Vecka 50

+ Gruppmöte MED,Y,Yi måndag 10.15-12.00

Projektkonferens, Tisdag 13.15-17.00. Mer information kommer framöver.


Responsible for this page: Urban Forsberg
Last updated: 04/23/18