Hide menu

Lärare och assistenter

Förutom examinatorn drivs kursen med hjälp av ytterligare ca 35-40 personer. Dessa personer är doktorander, lektorer, rektorer, professorer och lärare som arbetar vid sex olika instutioner vid Linköpings Universitet. Förutom anställda vid Linköpings Universitet bjuds externa professionella föreläsare och alumni föreläsare (tidigare Y/MED studenter) in för att ge specifika föreläsningar.


Responsible for this page: Urban Forsberg
Last updated: 09/11/17