Hide menu

Kurslitteratur

Kurslitteraturen utgörs av material som delas ut av lärare, samt en kravspecifikation för projekten. Kravspecifikationerna delas ut av beställaren vid första gruppmötet (beställarmötet).
 
Projektmodellen LIPS som används i projektet är bra att införskaffa, det räcker med ett kompendie per grupp. LIPS-kompendiet kan köpas på akademibokhandeln, Projektmodellen LIPS, T. Svensson och C. Krysander (Studentlitteratur)
 
Varje grupp rekommenderas också att ta del av böcker om projektarbete, exempelvis boken ”Projektarbete – en vägledning för studenter” av ES. Andersen och E. Schwencke (Studentlitteratur, Lund 1998)
 

Fler länkar till litteratur finns på biblioteks hemsida för kursen, denna är länkad från kursen hemsida.


Responsible for this page: Urban Forsberg
Last updated: 08/25/16