Hide menu

TFYY51 Ingenjörsprojekt

Välkommen till Ingenjörsprojekt, TFYY51. Kursen läses av studenter från Y, Yi och MED.

170707 Mer information kommer i Augusti

170823 Hemsidan börjar nu uppdateras. Schemat för period 1 ligger nu uppe på hemsidan.

170911 Hemsidan är uppdaterad med preliminär gruppindelning (se lista under schema och blanketter) samt en preliminär projektindelning. Föreläsningarn från dagens föreläsning ligger nu uppe på hemsidan, se under kursplan. För att få information om uppdateringar på kursen så måste man vara anmäld till kursen. Man kan också anmäla sig till epost listan. Här är en länk till var ni ska anmäla er.

170914 kl 18.10. Ny gruppindelning ligger nu uppe på hemsidan. 8 studenter har slutat och 4 studenter har tillkommit, varav tre från de övre årskurserna. Jag har valt att rödmarkera/stryka över studenter som är anmälda frånvarande. Har något blivit fel, dvs ni går på kursen men är anmäld frånvarande, återkoppla till mig omedelbart. Blå markerade personer eller grupper indikerar att personer har flyttats eller att grupperna har förändrats. Stora förändringar i klass Yc där en extra grupp har tillkommit. Projekttilldelning för projekt 1 (effektiva ljuskällor) och 10 (Stråldosplaner för cancerbehandling) har ändrats. Studenter i de övre kurserna, det ligger på ert ansvar att ta kontakt med er grupps medlemmar. Imorgon uppmanas samtliga grupper att sätta sig tillsammans detta då Rune Olsson kommer att göra en del arbete gruppvis.

170922 Hemsidan är uppdaterad med dagens föreläsningsanteckningar, F3.

171003 Stödlektion för matlab kommer att ges för matlabspecifika projekt tisdagen den 31 oktober. Schema och instruktioner för lektionen hittar ni här. (uppdaterad 171012)

171109 Stödlektion för matlab ges den 14 november. Schema för lektionen hittar ni här. Hemsidan är uppdaterad med måndagens föreläsning, se under kursplan och respektive föreläsning.

171119 Hemsidan är uppdaterad med schema för slutleverans, se under kursplan. En alumniföreläsning är flyttad till imorgon tisdag 21/11 kl 14.15-15.00.

171121 Hemsidan är uppdaterad med dagens föreläsningsanteckningar, F9, se under kursplan.

171210 Schema för projektkonferens 171212 hittar ni här..


Responsible for this page: Urban Forsberg
Last updated: 12/11/17