Hide menu

TFYY51 Ingenjörsprojekt

Välkommen till Ingenjörsprojekt, TFYY51. Kursen läses av studenter från Y, Yi och MED.

180814 Hemsidan börjar uppdateras.

180903 Preliminär gruppindelning ligger nu ute på hemsidan, se under dokument och mallar. Gruppindelningen kan komma att ändras under första veckan av kursen på grund av sena avhopp och tillkomna studenter.

180910 Föreläsningsanteckningar från dagens föreläsning ligger uppe på hemsidan, se länk under kursplan. Vänligen återkoppla på informationen som presenteras på sid 24 senast onsdagen den 12 september kl 17.00.

190913 Hemsidan är uppdaterad med en ny gruppindelning. Det har skett stora förändringar i ett flertal grupper. Även projekttillhörighet har ändrats för någon grupp. 10 fusknollor sorterades bort (!!) och ytterligare 10 "verkliga" studenter har fallit bort. Leta rätt på er nya grupp och sätt er i era grupper inför morgondagens föreläsning. Jag dyker upp om ni har några frågor.

180914 Uppdaterad gruppindelning för grupp Yc1 och Yc2 på grund av avhopp. Vänligen se gruppindelningen tills beställarmötet på måndag.

180923 Hemsidan är uppdaterad med föreläsningsanteckningar för Rune Olssons föreläsning samt föreläsning 3.

181001 Hemsidan är uppdaterad med föreläsningsanteckningar från Håkan Johanssons Matlab föreläsning, F5.

181008 Hemsidan är uppdaterad med föreläsningsanteckningar från Rune Olssons föreläsning, F6.


Responsible for this page: Urban Forsberg
Last updated: 10/08/18