Hide menu

Fysik TFYA86, samt Del A inom 92FY21/92FY27

Kursen ges för D2, Vt 2017.

Syftet med kursen är att studenten får en grundläggande orientering i elektromagnetism och dess tillämpningar, samt en introduktion till kvantmekaniska fenomen och optik, anpassad främst för D-programmet.

Större delen av TFYA86 samläses med  Del A inom 92FY21/92FY27. Samläsningen gäller bara Elektromagnetism delen, dvs  FÖ1 - FÖ9 samt Lektionerna 1 - 8. 

Förutom den kursinformation som ni hitter här på hemsidan kommer det mesta av kursmaterial (föreläsningspresentation, lektionsuppgifter, lab. kompendier, fördjupande kurslitteratur, etc.) primärt att göras tillgängliga i kursrummet Fysik Lisam.  Är du registrerad på kursen ska du ha tillgång till kursrummet innan kursstart.


Kursinformation skickas till alla på aktuella e-postlistor i god tid innan kursstart.
Kursstart 2017:  Måndagen den 20 mars, 2017, klockan 13.15 i C2.

Informationen på hemsidan kommer uppdateras kontinuerligt under kursens gång.

 

Du är mycket välkommen till kursen!
Jens Jensen, Kursansvarig och Examinator


Responsible for this page: Jens Jensen
Last updated: 03/19/17