Hide menu

Examination

  • Skriftlig tentamen (5 hp) 
  • Laborationer och skriftlig redovisning av dessa (1 hp)

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen: Miniräknare, Physics Handbook samt ordbok (enbart för studenter som ej har svenska som modersmål). Miniräknarens minne skall vara raderat. Handbok och eventuell ordbok får inte innehålla egna anteckningar.


Responsible for this page: Bo Durbeej
Last updated: 08/27/16