Hide menu

TFYA76 Mekanik

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper inom mekanik. Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • Beskriva rörelse kinematiskt
  • Lösa problem, förklara fenomen och utföra beräkningar inom mekanik m.h.a. Newtons rörelselagar och bevarandelagar
  • Tillämpa teorin för att bestämma statik och dynamik hos partiklar, partikelsystem, stela kroppar, samt fluider
  • Utföra och analysera experiment inom mekanik


Responsible for this page: Bo Durbeej
Last updated: 08/26/14