Hide menu

Kurslitteratur

Dessa sidor är inakutella. Aktuella kurshemsidor återfinns nu i LISAM:https://liuonline.sharepoint.com/sites/TFYA74/TFYA74-2017VT

 

  • Kursbok: Randy Harris: Modern Physics, 2nd ed., Pearson (new) international edition, 2008 (ISBN-13: 978-0-321-52667-0 eller ISBN-13: 978-1-292-02326-7). Boken finns att köpa på Bokakademin och på Akademibokhandeln.
  • Kursboken kompletteras med utdelat kusmaterial för föreläsning 5 och för föreläsning 6. På dessa föreläsningar delas även bokutdrag ut som fördjupningsmaterial. 
  • Ett häfte med lektionsuppgifter kommer delas ut på andra föreläsningen / finns för nedladdning (se lektioner).
  • Physics handbook, Studentlitteratur. Används på lektionerna och är ett tillåtet hjälpmedel på tentamen.


Responsible for this page: Rickard Armiento [ricar at ifm.liu.se]
Last updated: 03/29/17