Hide menu

Lektioner, 2016

Dessa sidor är inakutella. Aktuella kurshemsidor återfinns nu i LISAM:https://liuonline.sharepoint.com/sites/TFYA74/TFYA74-2017VT

 

Kompendium med lektionsuppgifter 

Lösningsförslag till lektionsuppgifterna  läggs upp här någon vecka efter respektive lektion. (Klicka på respektive 'Le'-länk för att ladda ner.)

Le 1: Förberedelse: 1.1, Lektion: 1.3, 1.5, 1.6, Självstudier: 1.2, 1.4, 1.7, 1.8     

Le 2: Förberedelse: 1.9, 2.1, Lektion: 1.11, 2.2, 2.3, 2.5, Självstudier: 1.10, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8

Le 3: Förberedelse: 3.1, 4.1(a-b), Lektion: 3.3, 3.4, 3.7, 4.1(c-d), Självstudier: 3.2, 3.5, 3.6, 3.8* 

Le 4: Förberedelse: 4.2, 4.15, Lektion: 4.5, 4.6, 4.8, 4.10, Självstudier: 4.3, 4.4, 4.7, 4.9

Le 5: Förbereldelse: 5.1, 5.2, Lektion: 4.11, 5.4, 5.5, 5.6, Självstudier: 5.3, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16

Le 6: Förberedelse: 6.1, 7.1, Lektion: 6.2, 6.3, 6.6*, 7.3, Självstudier: 6.4, 6.5, 7.2, 7.4 

Le 7 : Förberedelse: 7.5, 8.2, 8.4, Lektion: 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, Självstudier: 7.6, 8.1, 8.3, 8.5, 8.7, 8.11, 8.12

Le 8: Förberedelse: 9.1, 9.2, Lektion: 9.3, 9.5*, Självstudier: 9.4 

 

Lektioner, kursomgång 2015

Detta gäller 2015 års lektioner, och informationen finns här endast som referens, speciellt så att man när man läser gamla tentor kan se vilka uppgifter som refereras till i lektionskompendiet.

Kompendium med lektionsuppgifter  (v150413)

Errata: 
Uppgift 4.1c: I facit: hbar -> hbar^2.
Uppgift 8.9: OBS att reaktionerna är tänkta att enbart involvera atomkärnorna. Bortse ifrån ev. bunda elektroner i väte och helium. Detta kan göras, approximativt, genom att ifrån lämpliga tabellvärden subtrahera vilomassor för elektroner.
Uppgift 9.3: Uppgiftsformuleringen "Under det antagandet, hitta ett uttryck för R(t)" ska läsas som "Förenkla differentialekvationen under detta antagande och lös den erhållna ekvationen för ett uttryck för R(t)".
Uppgift 9.5: Galaxens storlek = 22 kpc ~= 72000 ljusår avser radien på galaxen.

Lektioner, kursomgång 2014

Detta gäller 2014 års lektioner, och informationen finns här endast som referens

Lektionsuppgiftkompendium 2014  (v140327)  

Förtydligande / errata för uppgiftsformuleringarna  i lektionskompendium ver. 140327 :

Uppgift 2: Observera att den språkliga formuleringen "beräkna skillnaden i energi" i uppgift a och b inte gör otvetydigt tydligt vilket tecken man förväntar sig i svaret. Jämför t.ex. med formuleringen "beräkna skilladen i längd mellan en lång pinne och en kort pinne" eller motsvarande "mellan en kort pinne och en lång pinne"; i båda fallen svarar man normalt i dagligt tal med en positiv längd. Svaren i facit för både a och b borde kanske därför ha angetts som positiva tal... Men, observera att i uppgift efterfrågas "joniseringsenergin" som har ett väldefinerat tecken och därför ska det här inte råda någon tvekan om vilket tecken svaret ska ha.

Uppgift 5: Formuleringen kan göras tydligare. Läs uppgiften såhär istället: "Beräkna den största separation mellan K+ och Br- som här lägre energi än fristående K och Br-atomer."

Uppgift 14: Hela denna uppgift stryks / ska helt bortses ifrån. Denna uppgift är inte del av de uppgifter vi går igenom i lektionsplaneringen, men har följt med i kompendiet som en 'extrauppgift'. Dock testar den något som vi inte gått igenom ordentligt i kursen (rotationsövergångar i helt symmetriska molkyler får en lite annan energispridning på grund av obestämbarheten mellan de två atomerna.) + den harnågra problem i sin formulering i övrigt.

Uppgift 34: Ett kort förtydligande: vågfunktionen i formeln för variationsprincipen ska givetvis vara testvågfunktionen, så det hade kanske varit bättre att använda beteckningen phi_T där.

Errata för lösningarna i facit  i lektionskompendium ver. 140327  Obs, korrektioner av fel i facit nedan påverkar inte lösningsförslagen länkade överst på sidan! - i dessa är uppgifterna korrekt lösta.

Uppgift 35: Fel i facit. Se uppgiftslösningar Le 5 för korrekt svar, den första termen i svaret ska ersättas med två termer.

Uppgift 36a: Förtydligande av facit: phi(x) och phi(y) i facit ska vara phi1(x) och phi1(y).

Uppgift 37: Fel i facit: termen för elektron-kärn-attraktion E_e-n saknar ett minustecken i facit.

Uppgift 38: I facit förekommer ett '=' mellan två exponentialtal, men likheten är egentligen approximativ.

 - Uppgift 41c + d: qubit nummer 2 ska i c vara (|f(0)>-|g(0)>) och i d vara (|f(0)>-|f(1)>), alternativt i (d)   (|f(0)>-|g(0)>) eftersom g(0)=f(1). , D.v.s. plustecknen ska ändras till minustecken. (Denna qubit är ändå mindre intressant eftersom fokus ligger på den första...) 
 


Responsible for this page: Rickard Armiento [ricar at ifm.liu.se]
Last updated: 03/29/17