Hide menu

Föreläsningar

Dessa sidor är inakutella. Aktuella kurshemsidor återfinns nu i LISAM:https://liuonline.sharepoint.com/sites/TFYA74/TFYA74-2017VT

 

För att ladda ner presentationen för varje föreläsning , klicka på respektive "Fö X" (tillgänglig efter att föreläsningen getts.)

Kursbok: Harris: Modern Physics, 2nd ed., 2008, Pearson international edition (kapitel som avviker i new international edition angivna i hakparantes)

Fö 1:  Intro, översikt: kursinfo, historik materia, repetition kvantmekanik.
Kapitel: repetition 5, 7, 8.

Fö 2:  Molekylfysik: kvantmekanisk bild av kemisk bindning,  molekylorbitaler, hybridisering,  Kapitel: 10.1-3.

Fö 3:  Molekylspektroskopi:  rotation och vibration, molekylspektra; Kristallina material: gitter och kristallstrukturer. Kapitel: 10.3-6

Fö 4:  Fasta tillståndets fysik I: bindningar i kristaller, elektronstruktur. Kapitel: 10.7-8

Fö 5:  Fasta tillståndets fysik II: halvledarfysik,  halvledarkomponenter;  Numerisk lösning av kvantmekanika problem: variationsprincipen,  materialberäkningar och kvantkemi (Hartree, Hartree-Fock). Läsning: extramaterial + ett utdrag av första kapitlet i boken Density-Functional Theory of Atoms and Molecules av Parr och Yang, isbn: 0-19-509276-7.

Fö 6:  Kvantinformation: qubits, kvantdatorer, kvantkryptografi. 
Läsning: extramaterial + ett utdrag fram till sektion 2.3.2 i boken The Physics of Quantum Information av Bouwmeester, Ekert och Zeilinger, isbn: 3-540-66778-4.

Fö 7:  Exotiska material, materialtillstånd och tillämpningar: Fullerener,  Laser, Intro till supraledning, Bose-Einstein-kondensat, kort om  suprafluiditet.
Kapitel: 10.10, 9.8, 10.9, 9.6 (sektion om bose gas)

Fö 8:  Elementarpartikelfysik: standardmodellen och bortom  standardmodellen.
Kapitel: 12.1-5 / [11.1-5]

Fö 9: Kosmologi: big bang-teorin, universums expansion, svarta hål; kort  om strängteori. Även kurs-wrap-up, tentainfo.
Kapitel: 12.7 [11.7]

Föreläsningar, kursomgång 2015

För att ladda ner presentationen för varje föreläsning , klicka på respektive "Fö X" (tillgänglig efter att föreläsningen getts.)

Kursbok: Harris: Modern Physics, 2nd ed., 2008, Pearson international edition (kapitel som avviker i new international edition angivna i hakparantes)

Fö 1:  Intro, översikt: kursinfo, historik materia, repetition kvantmekanik.
Kapitel: repetition 5, 7, 8.

Fö 2:  Molekylfysik: kvantmekanisk bild av kemisk bindning,  molekylorbitaler, hybridisering, rotation och vibration,  molekylspektra.
Kapitel: 10.1-3.

Fö 3:  Fasta tillståndets fysik I: kristallstrukturer och bindningar. 
Kapitel: 10.4-6

Fö 4:  Fasta tillståndets fysik II: elektronstruktur, halvledarfysik,  halvledarkomponenter.
Kapitel: 10.7-8

Fö 5:  Numerisk lösning av kvantmekanika problem: variationsprincipen,  materialberäkningar och kvantkemi (Hartree, Hartree-Fock).
Läsning: extramaterial + ett utdrag av första kapitlet i boken Density-Functional Theory of Atoms and Molecules av Parr och Yang, isbn: 0-19-509276-7.

Fö 6:  Kvantinformation: qubits, kvantdatorer, kvantkryptografi. 
Läsning: extramaterial + ett utdrag fram till sektion 2.3.2 i boken The Physics of Quantum Information av Bouwmeester, Ekert och Zeilinger, isbn: 3-540-66778-4.

Fö 7:  Exotiska material, materialtillstånd och tillämpningar: Fullerener,  Laser, Intro till supraledning, Bose-Einstein-kondensat, kort om  suprafluiditet.
Kapitel: 10.10, 9.8, 10.9, 9.6 (sektion om bose gas)

Fö 8:  Elementarpartikelfysik: standardmodellen och bortom  standardmodellen.
Kapitel: 12.1-5 / [11.1-5]

Fö 9: Kosmologi: big bang-teorin, universums expansion, svarta hål; kort  om strängteori. Även kurs-wrap-up, tentainfo.
Kapitel: 12.7 [11.7]


Responsible for this page: Rickard Armiento [ricar at ifm.liu.se]
Last updated: 03/29/17