Hide menu

Examination

Dessa sidor är inakutella. Aktuella kurshemsidor återfinns nu i LISAM:https://liuonline.sharepoint.com/sites/TFYA74/TFYA74-2017VT

 

TEN1   En skriftlig tentamen (U,3,4,5)    3 hp

Laborationer (U,G) 1hp

Examinationskrav

Tentamen består av 6 uppgifter som vardera maximalt ger 4 poäng. Totalt kan maximalt 24 poäng erhållas och 10 poäng krävs för godkänd tentamen. 

Tillåtna hjälpmedel

Physics Handbook (P.H.) och räknedosa är tillåtna hjälpmedel vid tentamenstillfället.

Tentamensdatum

Tentor och lösningar

Tentor i kursen TFYA74

Tenta-2016-08-18 , ( lösningar ). Examinator: Rickard Armiento

Tenta-2016-06-04, (lösningar). Examinator: Rickard Armiento

Tenta-2015-10-22, (lösningar). Examinator: Rickard Armiento

Tenta-2015-08-20, (lösningar). Examinator: Rickard Armiento

Tenta-2015-06-05, (lösningar). Examinator: Rickard Armiento

Tenta-2014-10-23, (lösningar). Examinator: Rickard Armiento

Tenta-2014-08-21, (lösningar). Examinator: Rickard Armiento

Tenta-2014-06-05, (lösningar). Examinator: Rickard Armiento

Demo-tenta-2014-05-20, (lösningar). Denna tenta har aldrig getts officiellt, men har konstruerats för att motsvara form och omfång av kommande tentor i kursen.

Tentor i kursen TFYA11

År 2014 delades den tidigare kursen Modern Fysik (TFYA11, 6hp) i Modern fysik I (TFYA73, 4hp) och Modern fysik II (TFYA74, 4hp). De extra 2hp i TFYA73 + TFYA74 kommer ifrån att TFYA74 nu inkluderar laborationer motsvarande 1hp, samt nytt kursmaterial motsvarande 1hp.

Nedan återfinns tidigare tentamen i TFYA11, med de uppgifter som är relevanta för TFYA74 angivna. Dessa uppgifter inkluderar inga frågor på det nya kursmaterialet på Fö 5, 6, och 7. Observera också att dessa tentor har en lite annorlunda stil då de gjorts av en annan examinator.

Tenta-140117   (TFYA11, exam. Mats Eriksson), relevanta uppgifter: 4, 6bcd.

Tenta-130829   (TFYA11, exam. Mats Eriksson), relevanta uppgfiter: 4, 6cd.

Tenta-130327   (TFYA11, exam. Mats Eriksson), relevanta uppgfiter: 4, 6abd.

Tenta-121221   (TFYA11, exam. Mats Eriksson), relevanta uppgifter: 4, 6bc.

Tenta-120825   (TFYA11, exam. Mats Eriksson), relevanta uppgifter: 4, 5, 6a.

Tenta-120413   (TFYA11, exam. Mats Eriksson), relevanta uppgifter: 6.

Tenta-111219   (TFYA11, exam. Mats Eriksson), relevanta uppgifter: 1b, 4, 6abd.

Tenta-110823   (TFYA11, exam. Mats Eriksson), relevanta uppgifter: 4, 6bc.

Tenta-110426   (TFYA11, exam. Mats Eriksson), relevanta uppgifter: 4, 5, 6c

Tenta-101221   (TFYA11, exam. Mats Eriksson), relevanta uppgifter:  6abd.


Responsible for this page: Rickard Armiento [ricar at ifm.liu.se]
Last updated: 03/29/17