Hide menu

Kurslitteratur

  • Kursbok: Randy Harris: Modern Physics, 2nd ed., Pearson (new) international edition, 2008. Boken finns att köpa hos Bokakademin.
  • Ett häfte med lektionsuppgifter finns här som pdf och kan även köpas hos Bokakademin.
  • Lab-PM finns här som pdf och kan även köpas hos Bokakademin
  • Physics handbook, Studentlitteratur. Används på lektionerna och är ett tillåtet hjälpmedel på tentamen. Kan köpas hos Bokakademin.


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 01/12/18