Hide menu

Lektionsplan

Planen för lektionerna framgår av denna föreläsnings- och lektionsplan. Den finns även i kompendiet med lektionsuppgifter.

Teorisammanfattningar inför lektionerna

I slutet av föreläsningarna sammanfattas den teori som behövs på motsvarande lektion. Här finns dessa sammanfattningar samlade (uppdateras inför varje Le):

Teorisammanfattningar     Le 1-9

Lektionskompendium

Ett kompendium med lektionsuppgifter finns att ladda ner under rubriken litteratur. Det kan också inhandlas hos Bokakademin. Fel i kompendiet som upptäcks under kursens gång kommer att rättas till i den elektroniska versionen och meddelas här för dem som använder pappersversionen.

Fel i pappersversionens facit:

8c: 1.7c resp. 2.4c

Lektioner - lösningsförslag

Lösningsförslag till lektionsuppgifterna (kommer typiskt dagen efter att sista gruppen har haft respektive lektion):

Le 1     Uppgift 1-9

Le 2     Uppgift 10-18

Le 3     Uppgift 19-29

Le 4     Uppgift 30-37

Le 5     Uppgift 38-44

Le 6     Uppgift 45-53

Le 7     Uppgift 54-62

Le 8     Uppgift 63-74

Le 9     Uppgift 75-81


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 03/01/18