Hide menu

Föreläsningsplan

Planen för föreläsningarna framgår av denna föreläsnings- och lektionsplan.

Föreläsningsmaterial

Här kommer föreläsningspresentationerna att läggas in efter hand under kursens gång. Målsättningen är att de ska finnas på plats senast vid start av respektive föreläsning. Innan dess ligger en preliminär version uppe som är förra årets version. "Mer text"-versionerna innehåller mer text än vad som visades på föreläsningarna och/eller är komprimerade till färre antal slides och läggs upp här efter resp. föreläsning. Lösningar på Fö-exempel samt eventuellt extramaterial ligger också här.


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 02/22/18