Hide menu

Laboration

I kursen ingår en laboration. Syftet med laborationen är att experimentellt undersöka några viktiga fenomen inom den moderna fysiken, i första hand de diskreta energinivåerna för väteatomen och den fotoelektriska effekten. Målet är att via tre olika experiment bestämma de tre naturkonstanterna h (Plancks konstant), e (elementarladdningen) och m (elektronens massa).

Observera att du själv måste anmäla dig till laborationen, se instruktionerna nedan. För att kunna anmäla dig till laborationerna måste du både vara registrerad på kursen och terminsregistrerad. Den som ännu inte är registrerad kan anmäla sig till labbarna dagen efter kursregistreringen är gjord.

Laborationen utförs i Fysikhuset i lokalerna B204 och B303. Laborationen börjar med att ni samlas i B204 (karta).

Laborations-PM finns att ladda ner under rubriken Litteratur i menyn till vänster och kan även köpas hos Bokab. Se till att ha med ett exemplar i pappersform till laborationen, assistenten behöver kunna signera att du har gjort labben när du är klar.

Innan labbtillfället ska Lab-PM vara genomläst och de fem förberedelseuppgifterna ska vara gjorda och redovisas under laborationens gång. Dessa förberedelseuppgifter är relativt omfattande, så se till att ta god tid på dig för att hinna med dem.

Se till att ha med dig dator eller miniräknare till laborationstillfället. Detta krävs för delar av datautvärderingen (se Lab-PM).

För att bli godkänd på laborationerna krävs att du kommer i tid, att du redovisar förberedelseuppgifterna, samt att du är aktiv med att utföra och redovisar alla laborationsuppgifter innan du lämnar laborationen.

Anmälan

Anmälan till ett av laborationstillfällena nedan görs senast 180126 i den webbaserade labbanmälningstjänsten webreg:

https://www.ida.liu.se/webreg3/TFYA73-2018-1/LAB1

Vi räknar med max. 18 personer i varje grupp. Om det är fullt i den grupp du har tänkt dig, får du välja en annan grupp (först till kvarn gäller). Ni labbar två och två. Uppdelningen i två-grupper gör ni själva vid lab-tillfället.

Laborationstillfällen:

Grupp G1: 2018-01-30 17:15-21:00    
Grupp G2: 2018-01-31 17:15-21:00     
Grupp G3: 2018-02-06 17:15-21:00    
Grupp G4: 2018-02-07 17:15-21:00    
Grupp G5: 2018-02-14 17:15-21:00

 


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 01/15/18