Hide menu

Kursplan

Föreläsningar       Antal pass
Elektromagnetism   8
Vågrörelselära   4
Experimentell problemlösning   1
Repetition   1
     
Lektioner    
Elektromagnetism   8
Vågrörelselära   4
     
Laborationer    
Experimentell problemlösning*   2 x (2x4) tim

* Obligatorisk rapportskrivning om en laboration.

Vilka delar i kursboken som ingår ser ni här.


Responsible for this page: Emma Björk
Last updated: 01/08/15