Hide menu

Lärare och assistenter

Föreläsningar        Telefon        Rum*        E-post        Grupp
Emma Björk (kursansvarig)   28 25 43   M415   emma.bjork@liu.se   Alla
                 
Lektioner                
Emma Björk   28 25 43   M415   emma.bjork@liu.se   c
Erik Ekström   070-3158719   M311   eriek66@ifm.liu.se   a
Robert Pilemalm   0737-210085    -   robpi@ifm.liu.se   b och d
                 
Laborationer                
Johan Jönsson (huvudassistent)   28 11 76   F308   johan.jonsson@liu.se    
Per Erlandsson   28 23 58   N320  

per.erlandsson@liu.se

   
Rahele Meshkian   28 66 19   G314   rahme@ifm.liu.se    
Maria Pihl   28 47 14   B310   marpi84@ifm.liu.se    
Robert Pilemalm   0737-210085   -   robpi@ifm.liu.se    
Oskar Svensson   -   -   osksv691@student.liu.se    
Jimmy Thörnberg   -   -   jimth743@student.liu.se    

* Fysikhuset, campus Valla


Responsible for this page: Emma Björk
Last updated: 01/18/16