Hide menu

Kurslitteratur

  • Huvudbok är: "University Physics with Modern Physics", Young & Freedman, 14:th Edition, Pearson, ISBN: 9781784474256 .
  • Bengt Sandell: "Experimentell problemlösning", Linus & Linnea, Kårallen, behandlar Richardslaborationerna.
  • Magnus Merkel m fl: "Lathund för rapportskrivning", Linus & Linnea, Kårallen, behandlar skrivandet av rapporter. Detta dokument finns även för nedladdning:  Lathund för rapportskrivning


Responsible for this page: Emma Björk
Last updated: 02/13/16