Hide menu

Lektioner

Planering av lektioner
Uppgifterna är hämtade från kursboken. De frågor som är markerade syftar på "Discussion Questions" som finns i slutet av varje kapitel. Titta igenom de markerade frågorna, som tas upp och diskuteras i början av lektionstillfället.

På lektionerna skall vi koncentrera oss på problem markerade som uppgifter i tabellen nedan. I mån av tid gör vi sedan de problem markerade som extra uppgifter. Om vi inte hinner med dessa på lektionerna är de tänkta som hemarbete.  

Lösningar på de uppgifter som räknas på lektionerna kommer succesivt att läggas ut nedan. Observera att numreringen på de inscannade lösningarna i några fall hänvisar i  till en äldre upplaga.

Formelblad OBS! Glöm ej att ta med detta till tentamenstillfället.

Ordlista med viss terminologi.

Översättning av uppgiftsnummer från Ed. 14 till Ed. 13,

Svar till uppgifter med jämna nr (fylls på under kursens gång).

Lektion          Kapitel          Frågor         Uppgifter          Extra Uppgifter
Ellära                
1   21   2, 7, 17   8, 28, 37, 85, 90, 92   9, 73, 77
2   23   2, 11, 20   2, 14, 21, 39, 76, 78   5, 19, 22
3   24   6, 18   16, 26, 41, 57   17, 61, 64
3   25   9   2, 60   77
4   25   14   28, 30, 39   53, 67
4   26   4, 13   16, 27, 35   67, 74
5   27   2, 6, 7   2, 19, 42, 45, 73, 76   53, 75
6   28   5, 6   9, 53, 57, 59, 62, 67   34, 72
7   29   9, 13   6, 26, 30   7, 56, 58
7   30   7   2, 12, 19    
8   31   11,12, 13   13, 27, 33, 35, 43, 47   48, 54
                 
Vågrörelselära                
9   15   3,11   7, 21, 27, 35, 36, 48   31, 72
10   16   14, 18   3, 20, 36, 47, 60, 63   25, 65, 66
11   33   17, 23   9, 12, 20, 29, 32, 38   44, 55
12   34   6,17   5, 32, 47, 59, 61, 89   62, 86


Responsible for this page: Emma Björk
Last updated: 03/18/16