Hide menu

Examination

För godkänt på kursen krävs:

  • Minst betyg 3 på skriftlig tentamen som består av två delar med problem/teorifrågor inom Vågrörelselära repektive Elektromagnetism. En minsta angiven poäng på varje del krävs också.
  • Närvaro vid samtliga laborationstillfällen.
  • Godkänd rapport på en R-lab.

Godkända hjälpmedel till tentamen är: avprogrammerad räknare, kursens formelsamling och Physics Handbook.


Responsible for this page: Emma Björk
Last updated: 06/12/17