Hide menu

TFYA72 Fysik

Kursen har utgått. Omtentamen ges 3 gånger under 2017 samt 1 gång 2018.

Kursen ges för M-linjen, årskurs 1, under våren 2016 i Vt1. Delar av kursen samläses med 92FY21 och 92FY27.

I kursen kommer vi att behandla elektromagnetism samt vågrörelselära. Som en fristående del av kursen ingår s.k. R-laborationerna vilka är en speciell typ av laborationer som ger generell träning i experimentell problemlösning. I laborationsdelen ingår även en obligatorisk rapport.

Länk till kursbeskrivning i Studiehandboken.

Kursansvarig är Emma Björk, e-post: emma.bjork@liu.se


Responsible for this page: Emma Björk
Last updated: 03/19/17