Hide menu

Kurslitteratur

 • University Physics with Modern Physics, 13th ed, Young & Freedman (Pearson). Finns som tudelad version vid bokakademin
   
 • Physics Handbook, Nordling & Österman (Studentlitteratur)
 • Formelblad (länk, OBS bifogas tentamen)
 • Simuleringar med finita-element metoden inom elektromagnetismen, Peter Münger

Övrig litteratur

 • Elektromagnetism från bärnsten till fältteori, Lars Alfred Engström (Studentlitteratur) - en bra bok på svenska, var kursbok i den föregående TFYA48
   
   


Responsible for this page:
Last updated: 03/13/14