Hide menu

Lektioner

Varje lektion behandlar uppgifter från University Physics, 13th ed., eller utdelade exempeluppgifter.

OBS: en del av uppgifterna kan komma att ändras! Lösningsförslag för många av uppgifterna finns på Jonas S. hemsida.

Förslag på uppgifter för självstudier kommer också att ges (se längst ned)

25/3: LE 1 (se Lektion1 för TFYA48 + häfte med enklare uppgifter:  Jonas S. hemsida Samt: uppgifter)

Matematiska grundbegrepp

1/4: LE 2 21.42, 68, 90, 97

Coulombs lag, elektriskt fält

8/4: LE 3 22.8, 45 (+beräkna V), 53, 40

Gauss sats, potential

14/4: LE 4 24.45, 66, 75 samt exempel

Potential, kapacitans

15/4: LE 5 uppgifter

Ström

28/4: LE 6 27.62, 28.78, 36-37, 83

Magnetostatik del 1

29/4: LE 7 28.27, 42, 79, 77

Magnetostatik del 2

9/5: LE 8 29.11, 14, 53, 65

Induktion, elektromotorisk kraft

13/5: LE 9 32.4, 8; 33.13; 35.46

Elektromagnetiska vågor

20/5: LE 10 38.9; 39.7, 48, 54; 40.18, 55

Kvantmekanik

** Förslag på extrauppgifter för egna studier **

⇒ Studera gärna häftet med enklare uppgifter (integraler och elektromagnetism)

⇒ Gå igenom University Physics, 13th ed. exempel, "Test your understanding" (svar längs bak i kapitel)

⇒ Studera tidigare tentamensuppgifter i TFYA68

⇒ Studera tidigare tentamensuppgifter i TFYA48 (elektromagnetism)

Repetitionsuppgifter för elektromagnetism och ljus


Responsible for this page:
Last updated: 03/13/14