Hide menu

Föreläsningar

24/3: FÖ 1 (länk) (exempel)

Introduktion, matematiska grundbegrepp, elektrostatiken

28/3: FÖ 2 (länk) (exempel)

Elektrostatiken: Coulombs lag, Gauss sats   Kapitel 21-22

31/3: FÖ 3 (länk) (exempel)

forts. Gauss sats, Potential, metaller (ledare)   Kapitel 22-23

4/4: FÖ 4 (länk) (exempel)

Kapacitans, dielektrikum (icke-ledande)   Kapitel 24

7/4: FÖ 5 (länk) (exempel)

Ström (ej kretsar, emk senare)   Kapitel 25.1 - 3 (6)

11/4: FÖ 6 (länk) (exempel)

Magnetostatiken   Kapitel 27-28

14/4: FÖ 7 (länk) (exempel)

forts magnetostatiken   Kapitel 27-28

28/4: FÖ 8 (länk) (exempel)

Induktion, elektromotorisk kraft (ej kretsar)   Kapitel 29, 30.1-3

5/5: FÖ 9 (länk) (exempel)

Våglösning MW ekvationer, ljus   Kapitel 32

6/5: FÖ 10 (länk) (exempel)

Våglösning MW ekvationer, ljus   Kapitel 32, delar av 33, 35, 36

12/5: FÖ 11 (länk) (exempel)

Kvantmekanik & materialuppbyggnad   Kapitel 38.1, 4, samt 39.1-3, 6

16/5: FÖ 12 (länk) (exempel)

Kvantmekanik & materialuppbyggnad   Kapitel 40.1-4 (översikt)

19/5: FÖ 13 (länk) (exempel)

Kvantmekanik & materialuppbyggnad   Kapitel 41.6 (främst), samt 42.1, 3, 4, 6, 7

23/5: FÖ 14

Sammanfattning & repetition (uppgifter repetitionshäfte)

Allmänna anmärkningar:

Kretsar ingår ej (dock enkel parallell- och seriekoppling!)

Poynting-vektor ingår ej

Tidigare föreläsningar (OBS kan skilja sig något från nya):

Föreläsningar vt 2013


Responsible for this page:
Last updated: 05/23/14