Hide menu

Laborationer

2 st laborationer ingår obligatoriskt i kursen (TFYA68)

LABORATIONSANMÄLAN:
Anmäl så snart som möjligt!
Simuleringslaborationerna  och Ljuslaborationen utförs i Fysikhuset. Observera att du själv måste anmäla dig till laborationerna, se instruktionerna längre ned.

Deadline för simuleringslabbarna är 6/4.
Deadline för ljuslabben är 1/5 .

ANMÄLNINGSFÖRFARANDE:
Laborationsanmälan sker med länkarna "Webregistrering" enligt nedan.

Tänk på att ni inte själva kan avanmäla er om ni råkar anmäla er på fel plats. Tänk er noga för och ha inte för bråttom. Om olyckan trots allt råkar vara framme måste ni kontakta Jonas Wissting.

Om ni är två som vill labba ihop anmäler ni er genom att på varsin rad i en 2-grupp ange era LiU-ID och sedan klicka "Sign up". (Båda personerna behöver inte göra själva skrivandet utan det räcker om en person skriver in båda laboranternas LiU-ID). Om det finns några 2-grupper som enbart har en person anmäld syns de också. Om du är ensam kan du komplettera en sådan 2-grupp varvid du erhåller en labkompis. Annars kan du anmäla dig på en tom 2-grupp.
Samma process gås igenom för båda labbarna.

Ju tidigare ni anmäler er, desto större chans att ni får de tider som passar er bäst! Om ni får problem med labanmälningarna eller måste byta labtid, kontakta då Jonas Wissting wiss@ifm.liu.se.
Lokalen för ljuslabben återfinns i Fysikhuset. Lokalen för datorlabbarna är Hertz (H305) i Fysikhuset.

OBS: Webregistering för båda laborationerna enligt nedan:

LABORATION 1: följ länken Webregistrering deadline 6:e april

Lösning av elektromagnetiska problem numeriskt mha finita elementmetoden. För att bli godkänd på laborationen ska man ha klarat uppgift 1 och 2, samt minst en av uppgifterna 3, 4 och 5.

OBS! Obligatorisk närvaro vid båda labtillfällena. Man måste vara aktiv vid båda tillfällena, även om godkänd på 3 simuleringar vid första tillfället.

LABORATION 2: följ länken Webregistering deadline 1:a maj

1. Diffraktion i enkelspalt och cirkulärt hål
2. Gitter
3. Mikrovågor, kvalitativ interferens och diffraktion

Till dessa 3 experiment finns utrustning till alla laborationsgrupperna. Dessutom finns en uppställning vardera av några andra experiment vilka demonstreras, alternativt görs växelvis mellan laborationsgrupperna. Dessa experiment är:

4. Michelsons interferometer
5. Polarisationsriktningens inverkan på reflektion av ljus, kvalitativ bestämning av Brewstervinkeln och brytningsindex för en glassort
6. Spänningsoptik
7. Flytande kristall
8. Hologram

LABINSTRUKTIONER (häften):
Följande 2 häften kommer finns att köpa vid tryckakademin:

"Simuleringar med finita-element metoden inom elektromagnetismen", Peter Münger

"Ljusvågor", som även finns för nedladdning här.


Responsible for this page:
Last updated: 04/28/14